Manşet

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Personel Alımı

Yazan  | 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Personel Alımı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı personel alımı gerçekleştiriyor. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı bünyesinin çalışan ihtiyacını gidermek üzere uzman pozisyonunda 13 adet uzman personel alıyor. Sizde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ailesine katılmak için, alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine, sınav bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA)

PERSONEL ALIM İLANI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ( BEBKA ), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde istihdam edilmek üzere toplam 13 “Uzman” personel alımı yapacaktır.

BEBKA’ nın merkez ofisi Bursa’da olup Eskişehir ve Bilecik illerinde Yatırım Destek Ofisleri bulunmaktadır. Ajans, faaliyetlerini Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde sürdürmektedir.

SINAV TAKVİMİ

Tablo 1: Sınav Başvuru Takvimi*

İLAN TARİHİ 15.06.2015
BAŞVURU TARİH ve SAATLERİ 20.07.2015 – 31.07.2015 08.00 – 17.00

Saatleri arasında başvurular kabul edilecektir.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI 12.08.2015
SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ 18.08.2015 – 20.08.2015
BAŞVURU YERİ Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Yeni Yalova Yolu 4. Km, Buttim Plaza, Kat:6 Osmangazi, Bursa Tel : 0 224 211 13 27
İLAN ve SINAV SONUÇLARI DUYURU YERİ http://www.bebka.org.tr/

* Ajans, herhangi bir sebep ile web sitesinde yayınlamak sureti ile yukarıda açıklanmış olan sınav başvuru takvimini değiştirme ve sözlü sınav tarihlerini yeniden belirleme yetkisine sahiptir.

A.ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1.Uzman İçin Genel Şartlar

a)Türk vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d)Erkek adaylar için, askerliğini yapmış ya da muaf olmak ya da başvuru tarihinden itibaren en az 1 yıl tecilli olmak.

2.Uzman Personel İçin Başvuru Şartları

2.1KPSS Puanıyla Başvuracak Adaylar İçin

a)Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile dallarında veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)Başvuru tarihi esas alınmak üzere, son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS ya da e- YDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan veya son iki yıl içinde TOEFL sınavından YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 70 (yetmiş) puana ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) 70 (yetmiş) puana denk kabul edilen bir puan almış olmak,

c)KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak.

Tablo 2: Uzman Personelin Mezun Olmaları Gereken Bölüm ve KPSS puan Türleri

2.2KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar İçin

a)Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile mühendislik dallarında veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)Başvuru tarihi esas alınmak üzere, son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS yada e- YDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan veya son iki yıl içinde TOEFL sınavından YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 70 (yetmiş) puana ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) 70 (yetmiş) puana denk kabul edilen bir puan almış olmak

c)Başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda başvuru tarihi itibarıyla en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak,

a.Planlama, programlama

b.Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi

c.Strateji geliştirme, strateji yönetimi

d.İzleme ve değerlendirme

e.Tanıtım, danışmanlık

f.Şehircilik ve çevre

g.Araştırma-geliştirme

h.Bilgi ve iletişim teknolojileri

i.Finansman

j.İnsan kaynakları yönetimi

k.Uluslararası ticaret

2.3Uzman Personel İçin Başvurulabilecek Pozisyonlar, Aranan Şartlar ve Tercih Sebepleri

Alınacak olan 13 uzman personel aşağıda belirtilen pozisyonlardan seçilecektir. Adaylar iş talep formunda hangi pozisyon için başvuru yapacaklarını belirtmelidirler. Her aday sadece bir pozisyon için başvuru yapabilir, birden fazla pozisyon için başvuru yapan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Uzman adaylar başvuruda bulunacakları pozisyonla ilgili aşağıda aranan şartları ve varsa tercih sebeplerini belgelemek zorundadırlar.

Uzman (Bilecik Yatırım Destek Ofisi): 4 kişi Uzman (Eskişehir Yatırım Destek Ofisi): 3 kişi Uzman (Bursa Merkez Ofis): 6 Kişi

2.3.1 Uzman Personel İçin Tercih Sebepleri

Uzman personel için aşağıda belirtilmiş olan tercih kriterlerinden bir ya da birkaçına sahip olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır.

a)Hibe veya Mali Destek Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY), Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları vb. ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen program/projelerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b)Kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı, etki analizleri gibi sosyal, ekonomik ve mekansal alanda kapsamlı istatistiki analizler, bölgesel gelişme ve kalkınma kuramları, ulusal ve bölgesel planlama çalışmaları, sosyal ve kırsal kalkınma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c)Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin – ruhsat işlemleri ve yasal uygulamaları, teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları, bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel tanıtım, uluslararası doğrudan yabancı yatırım ve yatırım ortamı değerlendirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d)Yatırım fizibilitesi ve fizibilite çalışmaları ve sektörel bazlı analizler, raporlamalar konusunda bilgi sahibi olmak,

e)Kamu İhale Kanununa göre satın alma işlemleri gerçekleştirme, şartname, ihale ve sözleşme hazırlama, devlet muhasebe sistemi, analitik bütçe uygulamaları, bordro hazırlama ve insan kaynakları işlemleri, finansal tabloları okuma/yorumlama ve mali analiz, mali denetim, muhasebe ve vergi denetimi, usulsüzlük incelemeleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f)Bölgede yoğunlaşmış otomotiv, makine-metal, tekstil, havacılık, raylı sistemler, savunma sanayi, seramik, gıda, mermer, beyaz eşya, madencilik, turizm gibi sektörlerde yönetim, üretim, lojistik, pazarlama vb. alanlarda iş tecrübesine sahip olmak,

g)Kurumsal iletişim ve stratejik iletişim yönetimi gibi alanlarda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

h)İlgili alanlarda yüksek lisans / doktora yapmış olmak,

i)İngilizce dışında Almanca, Arapça, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Çince, Rusça, dillerinden en az birini iyi derece bilmek ve bunu belgelemek,

B.BAŞVURU TARİHİ, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adayların ajansın web sayfasında (http://www.bebka.org.tr/) ilan edilen İş Talep Formu’nu Ajans web sayfası üzerinde online olarak eksiksiz bir şekilde doldurarak çıktısını alması,

ardından vesikalık fotoğraf yapıştırarak imzalaması ve başvuruda istenen diğer belgeler ile beraber en geç 31.07.2015 saat 17:00’ye kadar Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Yeni Yalova Yolu 4. Km, Buttim Plaza, Kat:6 Osmangazi, Bursa adresine elden veya posta/kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ajansın web sitesinde başvuru formunu doldurmak başvuru için yeterli olmayıp formun çıktısını ve diğer gerekli evrakları Ajansa elden veya posta yoluyla ulaştırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır.

C.BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İş talep formu Ajansın web sayfasından online olarak doldurulup, çıktısı alındıktan sonra imzalanarak başvuru dosyasına eklenecektir. (İş Talep formuna (www.bebka.org.tr)adresinden ulaşılabilir),

Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

Üç adet vesikalık fotoğraf,

KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda alınan puanları gösterir belgenin aslı, bilgisayar çıktısı veya ilgili kurumca (ÖSYM) onaylı sureti,

Başvuru tarihi esas alınmak üzere, son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS – e- YDS) sınav sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL) aslı, bilgisayar çıktısı veya ilgili kurumca (ÖSYM) onaylı sureti,

Aday tarafından imzalanmış nüfus cüzdanı fotokopisi,

Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da muaf olması, ya da askerliğinin başvuru tarihinden itibaren en az 1 yıl tecilli olduğunu gösteren belgenin aslı veya ilgili kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

İş Tecrübesi ile başvuran adaylar için asgari 5 (beş) yıllık iş tecrübesini gösteren SGK iş döküm belgesinin aslı, noter onaylı sureti veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti.

Özgeçmiş, (Adayların istedikleri formatta hazırlayacakları CV)

Tercih sebebi olan hususlar için destekleyici bilgi ve belgeler.

D.TÜM ADAYLAR İÇİN SINAVA GİRİŞ, SINAV ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe yapılacak ön değerlendirmeden sonra mülakat sınavına katılacak adaylar ve sınav yeri 12.08.2015 tarihinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.bebka.org.tr/) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Mülakata çağrılacak adayların belirlenmesinde, KPSS ve dil yeterlilik puanları, iş tecrübesi, tercih nedenleri ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday mülakata çağırılabilecektir. Başvuru sayısı, başvuran adayların aranan şartları taşıyıp taşımaması veya tercih kriterlerine uyup uymaması gibi durumlara göre mülakata çağrılacak aday sayısı yukarıda belirtilen sayıyı geçmemek üzere pozisyonlar arasında dağılım yapılarak belirlenecektir.

Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.

Sözlü Yarışma Sınavının 18.08.2015 – 20.08.2015 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. Sınav tarihlerinde bir değişiklik olması halinde Ajansın web sitesinde duyurulacaktır. Sözlü yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinde nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte mülakatın yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır.

E.SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) tam puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, ilgili pozisyon için belirlenen kontenjanın yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar başarı sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav kurulu, yeteri sayıda ve/veya nitelikte başvurunun bulunmaması veya ortalama başarı puanının düşük bulunması durumunda, sınav sonunda sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın resmi web sayfasında (http://www.bebka.org.tr/) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

F.PERSONELİN ÇALIŞMA KOŞULLARI

Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreter’in önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile 4857 sayılı İş Kanuna göre belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır. İş akdinin imzalanması ve personel istihdamı konusunda nihai karar yetkisi ajans Yönetim Kurulundadır.

Sözlü yarışma sınavı, ilanda açıklanmış olan görev yeri ve pozisyonlar özelinde gerçekleştirilecek olmakla birlikte, başarılı bulunan adaylar ile iş sözleşmesi imzalanmasını müteakip, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 22. maddesi uyarınca Ajans personelinin görev yeri, personelin unvan ve müktesep hak ücreti saklı kalmak kaydıyla personelin muvafakatı aranmaksızın değiştirilebilir.

Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 08:00-18:00 arası olup; haftada toplam 45 saattir. Ancak personel, kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla mükelleftir.

Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir.

Ajans’ta göreve başlayacak personele verilecek ücret, 6495 sayılı kanunla değişiklik 375 sayılı KHK’nın ek 11. maddesi uyarınca, uzman personel için; Emsali olan (eğitimi, hizmet süresi vs. dikkate alınarak intibak yapılacak olan) Başbakanlık uzmanından fazla olmayacak şekilde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.