Personel Alımı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor

Yazan  | 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 4 kişilik boş kadro ile alım yapıyor. Buna göre Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesine Sanayi ve Teknoloji Uzman yardımcısı kadrosuna memur alacak. Adaylar Başvuru yapabilmeleri için Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP4 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıca başvurular en geç 25 Aralık 2017 tarihine kadar Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi internet sitesinden elektronik ortamda yapılacaktır.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakültelerin hukuk bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P4 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4) 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR

1) Başvurular, 25/12/2017 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

2) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

İlanın Tam Metni İçin Buraya Tıklayınız.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.