Manşet

Bilim, Sanayi Bakanlığı Naklen Memur Alacak

Yazan  | 

Bilim, Sanayi Bakanlığı Naklen Memur Alacak

9 Temmuz 2015 tarihi itibari ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği değiştirildi. Yapılan bu değişiklik ile yönetmeliğe geçici bir madde eklenerek naklen müfettiş alınacağı belirtildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı değişiklik yaptığı bu madde ile diğer kamu kurumlarındaki müfettiş ve başmüfettişler arasından naklen alım yapmayı planlıyor. Alım yapılacak müfettiş ve başmüfettişlerde şu özellikler aranacak;

– üniversitelerin mimarlık, mühendislik, şehir ve bölge planlamaları bölümlerinden ve Siyasal Bilgiler, Hukuk, İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun ya da en az dört yıl eğitim veren dengi yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği gerekli makamlar tarafından onaylanmış olan yurt dışı eğitim kurumlarından mezun olmak.

-Denetçi, müfettiş, kontrolör kadrolarına üç yıl yeterlilik süresinin bitiminde müşterek karar doğrultusunda atanmış durumda olmak.

-eğer kişi vergi müfettişi ise başvurması için yeterlik sınavında ilk yüzde 5’lik dilime girmiş olmak,

– Geçici süre ile yapılan bu düzenleme 6 ay boyunca geçerli olacak.

İşte o geçici madde;

“Geçici Madde 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki eğitim şartlarını taşımak, ilgili mevzuatı uyarınca mesleğe özel yarışma sınavıyla girip en az üç yıllık yetişme döneminden sonra yapılan yeterlik sınavını başararak 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna göre müşterek kararla atanmış olmak (vergi müfettişleri açısından yeterlik sınavındaki sıralamada en başarılı %5’lik dilime girmek) şartıyla kurumlarında Başmüfettiş, Başdenetçi ve Başkontrolör unvanını taşıyanlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Başmüfettiş olarak, Müfettiş, Denetçi ve Kontrolör unvanını taşıyanlar ise Müfettiş olarak bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde atanabilirler.

(2) Bu şekilde atananların mesleki kıdemleri, fiilen denetim elemanı olarak görev yaptıkları kurumlardaki toplam kıdem hesaplanarak tespit edilir. Ancak, bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına göre esas alınacak kıdem sıralamasında halen Bakanlıkta görev yapan Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş yardımcılarının hakları saklıdır.”

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.