Sözleşmeli Personel Alımı

Artvin İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alacak

Yazan  | 

Artvin İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alacak

TC ARTVİN İL ÖZEL İDARESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1- SINAVIN AMACI VE KAPSAMI:

1.1) İl Özel İdaremizn ihtiyaç duyduğu teknik branşda 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin 3’üncü fıkrası hükümlerince tam zamanlı aşağıda belirtilen unvanda toplam 1 teknik personel istihdam edilecektir.

4 Yıl eğitim almış tam zamanlı çallışacak THS sınıfından 1 adet Jeoloji bölümünden mezun, Jeoloji mühendisi alınacak.

1.2) Giriş Sınavı; Sözlü/Mülakat olarak yapılacaktır. Adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır.

1.3) Sınav Komisyonu sınavın iptaline ve ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir. Sınav tarihi, saati ve sınava çağrılacak adayların listesi kendilerine ayrıca duyurulacaktır

1.4) Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 Sayılı TCK ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

2- GENEL ŞARTLAR

2.1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesindeki şartları taşımak

2.2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

2.3) Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak

2.4) Başka kurumlara karşı mecburi hizmeti bulunmamak.

2.5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan emekli olmamak.

2.6) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı engeli bulunmamak

2.7) Atanacağı pozisyon için tabloda belirtilen öğrenim şartlarına sahip olmak.

2.8) İlimiz merkez ve ilçe Özel İdare ve Şantiyelerinde her türlü arazi şartlarında İl Özel İdaresi görev alanı kapsamında ilimize bağlı merkez ve 7 ilçesinin herhangi birinde gerekli görülmesi halinde çalışabilecek durumda olmak.

3- ÖZEL ŞARTLAR

3.1) 2014- KPSS Lisans sınavına girmiş olmak.

3.2) Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

3.3) En az B- Sınıfı ehliyet sahibi ve fiili araç kullanıyor olmak.

3.4) Artvin nüfusuna kayıtlı olmak.

3.5) En az 1 Yıldır Artvin ve İlçelerinde İkamet ediyor Olmak

3.6) Mesleğinde en az 5- yıl tecrübe sahibi olmak.

4- BAŞVURU ŞEKLİ SÜRESİ VE BAŞVURANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1) Adaylar müracaatları 12 .10.2015-16.10.2015 tarihleri arasında Artvin İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacak matbu dilekçe ile şahsen özgeçmiş diploma fotokopisi ve Özel Şartlarda belirtilen belgeler ile başvuru yapacaklardır. Posta veya e-mail ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4.2) Müracaatlar 19.10.2015-20.102015 tarihleri arasında değerlendirmeye tabi tutulacak olup, ön değerlendirme neticesinde sözlü sınava çağrılarak adaylar tespit edilecek sözlü sınav yer ve tarihi adaylara bildirilecektir.

4.3) Sözlü sınavda başarılı olabilmek için yetmiş ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak olup, birden fazla başarılı aday bulunması halinde puanı yüksek olan kazanmış sayılacaktır.

4.4) Sözlü sınav sonuçları ilan panosunda ve İl Özel İdaresi internet sitesinde yayımlanacaktır.

5) SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:

5.1) Adli-Sicil Belgesi

5.2) Sağlık Raporu

5.3) Mezun olduğu okulun Diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti

5.4) Erkek adaylar için askerlik yaptığına dair belgenin aslı veya onaylı sureti

5.5) 2 Adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf

5.6) Yerleşim yeri belgesi

Kamuoyuna ilanen saygı ile duyurulur.

Orhan YAZICI

Genel Sekreter

Müracat Formuna ulaşmak için Buraya Tıklayınız.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.