Personel Alımı

Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Alımı 2016

Yazan  | 

Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Alımı 2016

Ahiler Kalkınma Ajansı personel alımı yapıyor. Ahiler Kalkınma Ajansı bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 16 personel alacak. Sizde Ahiler Kalkınma Ajansı bünyesine katılmak için alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

AHİLER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı’na (AHİKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dahilinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 15 Uzman Personel ve 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır.

Ahiler Kalkınma Ajansı’nın merkezi Nevşehir olup, Ajansın faaliyet alanını Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaklardır.

SINAV TAKVİMİ

İLAN TARİHİ 08.01.2016
BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ 08.01.2016-05.02.2016

(09:00-18:00)

SINAV ŞEKLİ SÖZLÜ SINAV
SÖZLÜ SINAVA KATILACAKLARIN İLANI 19.02.2016
SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ 01-02-03.03.2016
BAŞVURU VE SINAV YERİ Ahiler Kalkınma Ajansı Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 57 50100 Merkez / NEVŞEHİR Tel: 0384-214-36-66 – Faks: 0384-214-00-46
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI www.ahika.gov.tr

NOT: Ajans, herhangi bir sebep ile web sitesinde yayınlamak sureti ile yukarıda açıklanmış olan sınav başvuru takvimini değiştirme ve sözlü sınav tarihlerini yeniden belirleme yetkisine sahiptir.

1- ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, ya da muaf olmak ya da en az bir yıl tecilli olduğunu belgelemek,

e) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile Başvuracak Adaylar

2.1.1. Uzman personel için Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri ile Mühendislik Dalları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

2.1.2. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS ya da E-YDS) ya da Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak

2.1.3. KPSS puanı ile başvuracak adaylar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 (Seksen) puan almış olmak

ALAN KPSS PUAN TÜRÜ TABA

N

Hukuk KPSS 3,11,20,21,79,97,100,103 P0
İktisat KPSS 3, 9, 18, 22,26,27, 28, 98 80
Maliye KPSS 3,4,5, 24,41,49,54 80
İşletme KPSS 3, 19, 23,27, 29,50,57 80
Kamu Yönetimi KPSS 3,30,31,37,45, 47 80
Uluslararası İlişkiler KPSS 3, 33, 36, 110 80
İstatistik KPSS 3, 25, 75 80
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri KPSS 3,14,46,48,115 80
Matematik KPSS 3, 4, 5, 25, 75 80
Sosyoloji KPSS 3,4,5,6,7 80
Şehir ve Bölge Planlama KPSS 3,4,5,8,25 80

2.2. KPSS’ ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

2.2.1. Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri ve Mühendislik Dalları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

2.2.2. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS ya da E-YDS) ya da Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak

2.2.3. Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

a) Planlama, Programlama,

b) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

c) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

d) İzleme ve Değerlendirme,

e) Tanıtım, Danışmanlık,

f) Çevre ve Şehircilik,

g) Araştırma-Geliştirme,

h) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

i) Finansman,

j) İnsan Kaynakları Yönetimi,

k) Uluslararası Ticaret.

2.3. UZMAN PERSONEL İÇİN TERCİH NEDENLERİ

2.3.1. Uzman Personel İçin Genel Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır.

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

d) Avrupa Birliği ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme

e) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi istemlerinin Kullanılması,

f) Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Teşvikler,

g) Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri gibi idari iş ve işlemler ile ilgili yasal uygulamalar,

h) Kümelenme, İnovasyon, Kentsel Pazarlama,

i) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

j) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

k) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi, Zootekni,

l) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

m) Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük incelemelerinde deneyim sahibi olmak,

n) 5449 sayılı Kanununda uzmanlar için belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

o) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgeleyebilmek

2.3.2. Uzman Personel İçin Özel Tercih Nedenleri

2.3.2.1. Hukuk bölümü mezunları için; Avukatlık ruhsatına sahip olmak, icra takibi yapmış olmak, kurumsal şirketlerde veya hukuk bürolarında iş deneyimine sahip olmak, iş hukuku, kamu hukuku konusunda deneyim sahibi olmak, şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreç takibi konusunda tecrübe sahibi olmak.

2.3.2.2. İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları için; Kamu maliyesi, devlet veya özel sektör muhasebesi konularında deneyimli olmak, vergi mevzuatına hakim olmak, AB ve diğer mali yardım programları kapsamında hibe projeleri hazırlama, yürütme, izleme ve değerlendirme tecrübesine sahip olmak, planlama ve analiz gibi konularda tecrübe sahibi olmak, proje ödemeleri ve mali işler alanında deneyimli olmak.

2.3.2.3. İstatistik bölümü mezunları için; Planlama, analiz, istatistiksel raporlama gibi konularda çalışmış olmak, istatistiksel analiz süreçlerinde büyük ölçekli çalışmalarda yer almış olmak, SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programlarını yeterli düzeyde kullanabilmek, Veri toplama ve değerlendirme süreçlerinde deneyim sahibi olmak,

2.3.2.4. Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunları için; Bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma, sınai gelişme ve kümelenme, kentsel ve sektörel politikalar, coğrafi bilgi sistemleri ve mekansal analiz, üst ölçekli planlama konularında tecrübe sahibi olmak.

2.3.2.5. Sosyoloji bölümü mezunları için; Bölgesel kalkınma, kırsal kalkınma, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere kadınlar ve çocuklar, kentsel ve sektörel politikalar ve sosyal analiz konularında tecrübe sahibi olmak.

2.3.2.6. Çevre Mühendisliği bölümü mezunları için; Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları, ÇED ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında bilgi sahibi olmak.

2.3.2.7. İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları için; İnşaat sektöründe proje hazırlama, hak ediş düzenleme, yapı denetimi ve kontrolü konularında tecrübe sahibi olmak.

2.3.2.8. Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunları için; Windows Server 2012, Linux işletim sistemleri, Microsoft Exchange teknolojileri, domain yapıları, iletişim teknolojileri, IP santraller, Firewall ve internet güvenliği, veri yedekleme ve kurtarma, web tasarımı konularında bilgi sahibi olmak, MS Office uygulamalarına hakim, photoshop, dreamweaver gibi tasarım uygulamalarını kullanabilmek, MySQL, MSSQL, IIS, Ofis programlama (XML), ASP, ASP.NET, Adobe Photoshop vb. tasarım araçları konularında genel bilgi ve yeterli iş tecrübesine sahip olmak, MCSE sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir.

3. İÇ DENETÇİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip-yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla bağımsız, nesnel güvence sağlayacak ve danışmanlık yapacak 1 (bir) iç denetçi görevlendirilecektir.

Gerekli şartlar:

a) Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Matematik, Sosyoloji, Şehir ve Bölge Planlama ile Mühendislik dallarından veya

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS ya da E-YDS) ya da Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak veya geçerlilik süresi dolmamış buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

3.1. İÇ DENETÇİ İÇİN TERCİH SEBEPLERİ

a) “Uluslararası Kamu Denetçisi Sertifikası,” “Uluslararası İç Denetçi Sertifikası,” veya “Kamu İç Denetçi” sertifikasına sahip olmak.

b) Muhasebe, Mali Analiz ve Finansal Raporlama ile ilgili bilgi sahibi olmak

c) Kalkınma Ajansları Mevzuatına hakim olmak.

4. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a) İş Talep Formu (Ek-1),

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

d) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da resmi onaylı sureti,

e) Geçerlilik süresi dolmamış ve/veya Eylül 2005 ve sonrası tarihli YDS/KPDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da resmi onaylı sureti veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan geçerlilik süresi dolmamış belge,

f) T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

g) Özgeçmiş (Aday istediği formatta hazırlayabilir),

h) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösteren SGK İş döküm belgesinin aslı, noter tasdikli sureti veya ilgili Resmi kurumca onaylı sureti.

i) İç Denetçi için kamuda denetim elemanı olarak en az on yıl çalıştığını gösterir belge

j) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az bir yıl erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

k) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

l) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

m) Tercih sebebi olan hususlar için destekleyici bilgi ve belgeler.

5. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 05.02.2016 Cuma günü saat 18:00’e kadar Ahiler Kalkınma Ajansı Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 57/1 50100 Merkez- Nevşehir adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular ile son müracaat tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6. SINAVA GİRİŞ

Ajans’a yapılan başvurular, KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe değerlendirilecek, yapılacak sıralama sonucunda alınması planlanan toplam personel sayısının en fazla 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılacaktır.

Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 19.02.2016 tarihinde Ajansın internet sitesi www.ahika.gov.tr üzerinde ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7. YARIŞMA SINAVININ YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ

Yarışma Sınavı 01.03.2016 – 03.03.2016 tarihleri arasında Ahiler Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binasında yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, ajansın internet sayfasında ilan edilecek tarih ve saatte nüfus cüzdanı, sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte hazır bulunacaklardır.

Yarışma sınavı, uzman personel ve iç denetçi için sözlü olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, sorumluluk alabilme ve iş sonuçlandırma birikimleri gibi niteliklere sahip olup olmadığını, tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde adayın 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği dikkate alınarak belirlenecektir.

8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısına kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Kazananlar Ajansın web sitesi olan www.ahika.gov.tr adresinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Personelin çalışma yeri Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinden biri olacaktır.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreter’in önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 22. maddesi uyarınca Ajans personelinin görev yeri, personelin unvan ve müktesep hak ücreti saklı kalmak kaydıyla personelin muvafakatı aranmaksızın değiştirilebilir. Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabidir. Başvuruda bulunan adaylar bu ilanda belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İş Talep Formu: Ajansın web sitesi olan www.ahika.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Ek-1:İş Talep Formu

T.C.

AHİLER KALKINMA AJANSI

İŞ TALEP FORMU

T.C. Kimlik Numarası Fotoğraf
Adı Soyadı
Doğum Tarihi ve Yeri
Medeni Hali
Cinsiyeti
Yazışma Adresi
Telefonu Ev: Cep: İş:
E-Posta Adresi
Talep Edilen Görev (sadece bir alanı ? Uzman Personel ? İç Denetçi
Uzman Perzonel Görev Yeri Tercihi (1. ve 2. Tercihinizi belirtiniz.)
Aksaray ? Kırıkkale ? Kırşehir ? Nevşehir ? Niğde ?
Aksaray ? Kırıkkale ? Kırşehir ? Nevşehir ? Niğde ?
Başvuru ? İş Tecrübesi ile ? KPSS Puanı ile
Hizmet Süresi Yıl:… Ay: Yıl……… Puan Türü:..

Puanı:………

Askerlik Durumu Yaptı ? Muaf ? Tecilli ? (………………………… /….. /…….. kadar)
Yabancı Dil Adı YDS/KPDS ? TOEFL IBT ? DİĞER ?

(ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belge)

Sınav Adı:………

İngilizce Puanı: Yılı: Puanı: Yılı: Puanı: Yılı:
Son Öğrenim Düzeyi
Lisans ? Yüksek Lisans ? Doktora ?
Öğrenim

Düzeyi

Okul Bölüm Giriş ve Mezuniyet Tarihleri
Halen Çalıştığınız Kurum / Kuruluş Unvan Giriş Tarihi
Daha Önce Çalıştığınız Kurumlar / Kuruluşlar Unvan Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
1)
2)
3)
Diğer Eğitim, Kurs ve Sertifikalar
Eğitim veren kurum/kuruluş Konusu Eğitim Tarihi ve Süresi
1)
2)

Bu iş talep formunda yer alan bilgiler şahsıma ait ve doğrudur. Aşağıdaki açıklamaları okudum, anladım ve kabul ettim.

Tarih:……. /…./.

Adı – Soyadı İmza

İŞ TALEP FORMU DOLDURMA ESASLARI

1- İş talep formu, başvuru sahibi tarafından internet sitesinden indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacak ve mürekkepli kalem ile imzalanacaktır.

2- Bütün belge tam ve eksiksiz doldurulup, fotoğraf sağ üst köseye yapıştırılacaktır. Fotoğrafsız ve eksik form dolduranların iş talep formu işleme konulmayacaktır. İş talep formuna ilanda belirtilen belgeler eklenerek Kuruma teslim edilecektir.

3- Bu formda yazılı soruların gerçeğe uygun olmadığı, yanlış ve eksik bilgi verildiği saptanırsa formu dolduran kişinin göreve kabulü gerçekleşse dahi bütün işlemleri iptal edilecektir. Kişi bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

4- “Adli Sicil Beyanı” bölümünde, sabıka kaydı olan adaylar, kayıt detaylarını belirteceklerdir.

5- Mecbur kalınması halinde formun ‘çalışılan kurumlar’ ile ‘eğitim, kurs ve sertifikalar’ kısmında ek satır açılabilir.

6- KPSS puanı ile başvuracaklar ilanda belirtilen puan türlerinden en yüksek olanı yazmalıdır.

1 Comment

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.