Manşet

TÜBİTAK MAM İşçi Personel Alımı

Yazan  | 

TÜBİTAK MAM İşçi Personel Alımı

TÜBİTAK persone alımı gerçekleştiriyor. TÜBİTAK bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 29 adet personel alıyor. Alınacak personellerin pozisyonları farklı farklı olacaktır. Sizde TÜBİTAK MAM ailesine iş başvurusunda bulunmak için, alt kısımda verilmiş olan genel bilgileri, özel şartları, başvuru bilgilerini, adaylardan istenecek belgeleri ve genel bilgileri inceleyerek daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TÜBİTAK MAM

ÇEVRE VE TEMİZ ÜRETİM ENSTİTÜSÜ

İlan NorTBTK.MAM.ÇTÜE.04/2015-01

1)İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1.1.Referans Kodu: ÇTÜE.01 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Deniz ve İç Sular Stratejik İş Biriminde, deniz biyojeokimyası ve deniz ekolojisi konularında projeler oluşturmak, deniz saha çalışmalarına katılmak, toplanan verinin göstergeler, indeksler, istatistiksel yöntemler ile değerlendirilmesinde görev almak ve deniz biyolojisi çalışmalarının organizasyonundan sorumlu olmak üzere Uzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2.Referans Kodu: ÇTÜE.02 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Deniz ve İç Sular Stratejik İş Biriminde, deniz bentik ekolojisi, deniz canlılarının popülasyon genetiği ve filogenetik özellikleri konularında projeler oluşturmak, deniz saha çalışmalarına katılmak ve toplanan bentik örneklerin analizlerinin zamanında yapılmasını organize etmek ve uzmanlık dahilindeki taksonomik çalışmaları gerçekleştirmek üzere Uzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.3.Referans Kodu: ÇTÜE.03 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Hava Kalitesi Yönetimi Stratejik İş Biriminde, gürültü yönetimi çalışmaları kapsamında, modelleme verilerinin değerlendirilmesi ve dönüştürülmesi, gürültü haritası hesaplama modellerini kullanma, gürültü kontrolüne yönelik engel (bariyer) tasarımı, gürültü azaltım malzemelerinin geliştirilmesi konularında yürütülen projelerde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.4.Referans Kodu: ÇTÜE.04 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Su ve Atıksu Yönetimi Stratejik İş Biriminde, membran teknolojileri, ayırım teknolojileri, ileri arıtma, su ve atıksu arıtımı konularında yürütülen projelerde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.5.Referans Kodu: ÇTÜE.05 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Deniz ve İç Sular Stratejik iş Biriminde kıyı alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, kara kökenli kirlilik kaynaktarının/kirleticilerin tespiti ve değerlendirilmesi, kirlilik açısından öncelikli alanların ve sektörlerin belirlenmesi, önlem programlarının hazırlanması ve çevre ekonomisi konularında yürütülen projelerde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.6.Referans Kodu: ÇTÜE.06 / AR-GE Personeli (Teknisyen): Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Hava Kalitesi Yönetimi Stratejik İş Biriminde, emisyon ölçümleri, hava kalitesi çalışmaları, hava kirliliği ve kontrolü laboratuvarında yürütülen projelerde görev almak üzere Teknisyen istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.7.Referans Kodu: ÇTÜE.07 / AR-GE Personeli (Teknisyen): Su ve Atıksu Yönetimi Stratejik iş Biriminde, laboratuvar çalışmaları kapsamında, havza yönetimi saha çalışmaları, su ve atıksu arıtımı, pilot sistem kullanımı, çevre kirliliği analizleri konularında yürütülen projelerde görev almak üzere Teknisyen istihdam edilecektir,

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2)ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

2.1.Referans Kodu: ÇTÜE.D1 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının Su Ürünleri Fakültelerine bağlı en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Yükseköğretim Kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışmdaki Yükseköğretim Kurumlarının birinde Deniz Biyolojisi alanında Yüksek Lisans derecesi almış olmak,

c)Yükseköğretim Kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışmdaki Yükseköğretim Kurumlarının birinde Deniz veya Kıyı Ekosistemleri konularında Doktora derecesi almış olmak,

d)Deniz biyojeokimyası, plankton birincil üretimi ve tüketimi, karbon döngüsü konularında uzmanlaşmış olmak, ek olarak, bentik omurgasızlar konularında araştırmalarda bulunmuş olmak ve ilgili alanlarda en az 4 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

e)İstatistik yazılım programlarım (SAS, R ve SPSS gibi) kullanmayı bilmek,

f)Yukarıda bahsi geçen araştırma konularını destekleyici ve geliştirici nitelikteki yerinde ölçüm ve laboratuvar cihazlarım (scintillation counter, optode vb.) kullanabilmek,

g)Askerliğini tamamlamış olmak {erkek adaylar için),

h)40 yaşından gün almamış olmak.

2.2.Referans Kodu: ÇTÜE.02 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kumrularının Su Ürünleri Fakültelerine bağlı en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Yükseköğretim Kurumiarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumiarının birinde Çevre Bilimleri veya Deniz Biyolojisi alanında Yüksek Lisans derecesi almış olmak,

0)Yükseköğretim Kurumiarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumiarının, Deniz veya Çevre Bilimleri Enstitüsü veya Bölümlerinden birinde Deniz Biyolojisi alanında Doktora derecesi almış olmak ve tercihen doktora sonrası çalışma gerçekleştirmiş olmak,

d)Deniz bentik omurgasızlarının ekolojisi ve popülasyon genetiği konularında uzmanlaşmış olmak,

e)Midyeler ile yürütülen kirlilik seviye ve etkilerinin takibi çalışmalarına katkı verebilecek bilgiye sahip olmak,

f)Yukarıda bahsi geçen araştırma konularını destekleyici ve geliştirici nitelikteki metotları (PCR, elektroforez, gelecek nesil sekanslama teknikleri vb.) yürütebilecek tecrübe ve bilgiye sahip olmak,

g)Tercihen araştırma gemisi iş tecrübesini ve bilimsel amaçlı dalış tecrübesini gösterir projelerde görev almış olmak,

h)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

1)40 yaşından gün almamış olmak.

2.3.Referans Kodu: ÇTÜE.03 f AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumiarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Konusunda en az 2 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

c)AutoCAD programını kullanmayı bilmek,

d)Askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olmak (erkek adaylar için),

e)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

f)30 yaşından gün almamış olmak.

2.4.Referans Kodu: ÇTÜE.04 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumiarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kimya, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Yükseköğretim Kurumiarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından birinde Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği bölümlerinden birinden yüksek lisans veya doktora derecesi almış olmak,

c)Membran teknolojileri konusunda akademik tecrübeye sahip olmak ve/veya en az bir adet uygulama projesinde çalışmış olmak,

d)Askerliğini tamamlamış veya en az 3 yıl tecilli olmak (erkek adaylar için),

e)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

f)45 yaşından gün almamış olmak,

2.5.Referans Kodu: ÇTÜE.05 i AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Çevre Mühendisliği bölümünü bitirmiş veya 2015 yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak,

b)Kara kökenli kirlilik kaynakları, kirleticiler, çevre kimyası, çevre modellemesi, çevre ekonomisi ve/veya çevre yönetimi konularında ders almış olmak,

c)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

d)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

e)35 yaşından gün almamış olmak.

2.6.Referans Kodu: ÇTÜE.06 / AR-GE Personeli (Teknisyen)

a)Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Gıda, Çevre, Kimya alanlarından birini bitirmiş oimak,

b)Hava Kirliliği, emisyon ve hava kalitesi alanlarında, özellikle Dİoksin/Furan, PAH, ağır metaller gibi laboratuvar Ön işlem, numune hazırlama konularında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

c)Saha çalışmaları kapsamında ağır, tehlikeli işlerde ve yüksekte çalışmasına engel bir durumu olmamak,

d)Askerliğini tamamlamış olmak (Erkek adaylar için),

e)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

f)Tercihen Kocaeli ve ilçelerinde ikamet ediyor olmak,

g)35 yaşından gün almamış olmak.

2.7.Referans Kodu: ÇTÜE.07 / AR-GE Personeli (Teknisyen)

a)Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık Ön lisans eğitimi veren Kimya ve Çevre alanlarından birini bitirmiş olmak,

b)FTIR, GC-MS, AAS, HPLC, TOC Analizör veya İyon Kromatograf gibi cihazların kullanımında konusunda yetkin olmak,

c)Islak analizler konusunda en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,

d)Askerliğini tamamlamış olmak (erkek adaylar için),

e)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

f)30 yaşından gün almamış olmak.

3)ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

c)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve İlişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

d)AR-GE Personeli (Araştırmacı) alımlarında ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak {100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 41ük sisteme dönüştürülecektir).

e)

AR-GE Personeli (Araştırmacı) alımiannda aşağıdaki şartları sağlıyor olmak (ÇTÜE.01 ve ÇTÜE.02 referans kodlu pozisyonlar hariç);

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğrenim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

2015 Bahar Dönemi sonunda mezun olacak adayların yukarıdaki formüle göre sıralaması yapılırken 2014-2015 güz dönemi sonu transkriptlerindeki ortalamaları baz alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezun olduklarında Lisans mezunlan için belirlenen başvuru koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

f)AR-GE Personeli (Teknisyen) alımlarında aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

Ağırlıktı ön lisans mezuniyet notu 4’lük sistemde en az 2,80 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’iük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

g)Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğrenim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

h)Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Referans

No

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

1BT

IELTS TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
ÇTÜE.01 70 68 6,5 190 520 B C C
ÇTÜE.02 70 68 6,5 190 520 B C c
ÇTÜE.03 65 61 6,0 173 500 B C c
ÇTÜE.04 65 61 6,0 173 500 B C c
ÇTÜE.05 65 61 6,0 173 500 B c c
ÇTÜE.06
ÇTÜE.07

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)

IELTS : International English Language TestingSystem

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE:First Certificate in English

CAE: Certificate in Advanced English

CPE: Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan yabancı dil yeterlilik koşulu aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

4)BAŞVURU SÜRECİ

a)Adaylar www.mam.tubitak.qov.tradresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

b)Son başvuru tarihi 12/06/2015 dir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

c)Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları Kurumumuz web sayfasında (www.mam.tubitak.qov.tr/ www.tubitak.qov.tr)ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.

d)Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)Adaylar en fazla 2 (iki) adet Referans Kodlu pozisyona başvurabilecektir. İkiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

f)Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir AR-GE Personeli (Araştırmacı) referans kodlu pozisyon için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümün (e) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağrılacaktır.

g)ÇTÜE.01 ve ÇTÜE.02 referans kodlu “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (d) (e) ve (g) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.

h)Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir AR-GE Personeli (Teknisyen) referans kodlu pozisyon için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümün (f) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağrılacaktır.

i)Lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayan adaylar için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

İletişim Bilgileri:

Adres:TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ

E-Posta:mam.ik@tubitak.gov.tr

Telefon:0262 675 35 89

0262 675 35 18

MAM

ENERJİ ENSTİTÜSÜ

İlan No:TBTK.MAM.EE/2015-01

1)İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1.1.Referans Kodu: EE.01 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Enerji Enstitüsünde, hidroelektrik santral (HES) SCADA / Otomasyon sistemlerinin geliştirilmesine yönelik projelerde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

1.2.Referans Kodu: EE.02 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Enerji Enstitüsünde, hibrit ve elektrikli araç / raylı taşıt elektrikli tahrik sistemlerinin geliştirilmesine yönelik projelerde elektrik makinası tasarımı ve üretimi konularında görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.3.Referans Kodu: EE.03 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Enerji Enstitüsünde, rüzgar enerji sistemleri (RES) ve hidroelektrik santral (HES) teknolojileri alanında yürütülen projelerde jeneratör tasarımı, üretimi, entegrasyon ve saha testleri konularında görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.4.Referans Kodu: EE.04 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Enerji Enstitüsünde, rüzgar enerji sistemleri (RES) ve hidroelektrik santral (HES) teknolojileri alanında yürütülen projelerde güç üniteleri ve jeneratörlerin mekanik tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve saha testleri konularında görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.5.Referans Kodu: EE.05 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Enerji Enstitüsünde, hibrit ve elektrikli araç elektrikli tahrik ve kontrol sistemleri, raylı taşıt cer sistemi ve tren kontrol sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yürütülen projelerde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.6.Referans Kodu: EE.06 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Enerji Enstitüsünde, hibrit ve elektrikli araç elektrikli tahrik ve kontrol sistemleri, raylı taşıt cer sistemi ve tren kontrol sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yürütülen projelerde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.7.Referans Kodu: EE.07 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Eneği Enstitüsünde, hibrit ve elektrikli araç elektrikli tahrik ve kontrol sistemleri, raylı taşıt cer sistemi ve tren kontrol sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yürütülen projelerde görev almak üzere, Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı ; 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAEÜ

1.8.Referans Kodu: EE.08 / AR-GE Personeli (Araştırmacı): Enerji Enstitüsünde, hibrit ve elektrikli araç elektrikli tahrik ve kontrol sistemleri, raylı taşıt cer sistemi ve tren kontrol sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yürütülen projelerde görev almak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2)ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

2.1Referans Kodu: EE.01 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarımn en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)SCADA/Otomasyon Sistemleri konularında bilgi sahibi olmak ve bu konuda projelerde görev almış olmak. Yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilmek, öğrenmeye açık, matematiksel analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak. Elektrik üretim tesisleri için otomasyon sistemleri konularında projeler oluşturabilmek ve bu projelerde görev alabilmek,

c)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

d)35 yaşından gün almamış olmak.

2.2Referans Kodu: EE.02 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarımn en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Elektrik makinaları konularında asenkron ve sabit mıknatıslı motor/jeneratör tasarımı konularında bilgi sahibi ve daha önceden tez çalışması veya bir proje kapsamında elektrik makinası tasarımı yapmış olmak, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak,

c)Elektrik makinası tasarımı ve üretimi konularında projeler oluşturabilmek ve bu projelerde görev alabilmek,

d)Elektrik makinası tasarımı konularında güncel paket yazılımlardan (Ansys Maxwell, Speed, MotorCad v.b.) en az birini ileri derecede kullanıyor olmak,

e)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

f)35 yaşından gün almamış olmak.

2.3Referans Kodu: EE.03 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Elektrik makinaları konularında, senkron jeneratör tasarımı, asenkron motor tasarımı, sabit mıknatıslı motor/jeneratör tasarımı konularında bilgi sahibi olmak,

c)Elektrik makinaları sektöründe en az 5 yıl tasarım ve üretim tecrübesine sahip olmak, bu konularda projeler oluşturabilmek ve bu projelerde görev alabilmek, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak,

d)Elektrik motoru, jeneratör tasarlayan ve/veya üretim yapan kamu ya da özel sektör firmalarında görev yapmış olmak,

e)Yüksek gerilim/yüksek güç, elektrik motoru veya senkron jeneratör tasarım ve/veya üretimi konularında tecrübe sahibi olmak,

f)Elektrik makinası tasarımı konularında güncel paket yazılımlardan (Ansys Maxwe!i, Speed, MotorCad v.b,) en az birini ileri derecede kullanıyor olmak,

g)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

h)35 yaşından gün almamış olmak.

2.4Referans Kodu: E E. 04 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Mekatronik Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak,

b)Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) veya Hidra Elektrik Santral (HES) konularında bilgi sahibi olmak, RES veya HES güç üniteleri ve jeneratörlerinin mekanik tasarımı, üretimi ve testleri konularında tecrübe sahibi olmak, jeneratör yataklama sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematikse] ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak,

c)RES veya HES sektöründe en az 2 yıl tasarım, üretim, montaj, bakım, devreye alma veya saha tecrübesine sahip olmak,

d)RES veya HES ünitesi tasarımı, üretimi, montajı, bakımı yapan kamu ya da Özel sektör firmalarında görev yapmış olmak,

e)3D mekanik tasarım, analiz ve üretime yönelik projelendirme konularında paket yazılımlardan (Solidworks, Catia, Ansys) en az birini ileri derecede kullanıyor olmak,

f)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

g)35 yaşından gün almamış olmak.

2.5Referans Kodu: EE.05 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon

Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Yükseköğretim Kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinde Elektrik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birinden Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak veya Yüksek Lisans veya Doktoraya devam ediyor olmak,

c)Elektronik kart donanım tasarımı ve FPGA programlama konularında bilgi sahibi olmak, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak,

d)FPGA veya mikroişlemci / mikrokontrolör tabanlı elektronik kart tasarımı yapmış olmak,

e)VHDLA/erilog dillerini kullanarak FPGA veya CPLD programlamış olmak,

f)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

g)35 yaşından gün almamış olmak.

2.6Referans Kodu: EE.06 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik

Mühendisliği,KontrolMühendisliği,BilgisayarMühendisliği,Elektronik

Mühendisliği,TelekomünikasyonMühendisliği,ElektronikveHaberieşme

Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Yükseköğretim Kurumlarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca

kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinde Elektrik Mühendisliği,KontrolMühendisliği,BilgisayarMühendisliği,Elektronik

Mühendisliği,TelekomünikasyonMühendisliği,ElektronikveHaberleşme

Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birinden Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak veya Yüksek Lisans veya Doktoraya devam ediyor olmak,

c)Gerçek zamanlı gömülü işletim sistemlerinde uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak,

d)Gömülü işletim sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak, yeni geliştirilen donanımlar için sürücü yazılımı yapmış olmak,

e)Gömülü C/C++ programlama dillerinden en az birini ileri düzeyde kullanabilmek,

f)Yazılımda fonksiyonel güvenlik standartları (IEC 61508/ISO 26262/EN50128) konusunda bilgi sahibi olmak,

g)Yazılım geliştirme süreç ve metodolojilerine hakim olmak,

h)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

i)35 yaşından gün almamış olmak.

2.7Referans Kodu: EE.07 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Yükseköğretim Kurumlanmn birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinde Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birinden Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak veya Yüksek Lisans veya Doktoraya devam ediyor olmak,

c)Isı transferi ve akışkanlar dinamiği konularında bilgi sahibi olmak, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak,

d)Elektrik makinaları ve sürücülerinin mekanik ve termal tasarımı konusunda tasarım çalışmasında bulunmuş olmak,

e)Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) paket programlarından en az birisini ileri derecede kullanabiliyor olmak,

f)Üç boyutlu bilgisayar destekli tasarım ve modelleme paket programlarından en az birisini etkin şekilde kullanabiliyor olmak ve üretime yönelik dokümantasyon oluşturabilmek,

g)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

h)35 yaşından gün almamış olmak.

2.8Referans Kodu: EE.08 / AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik

Mühendisliği,KontrolMühendisliği,BilgisayarMühendisliği,Elektronik

Mühendisliği,TelekomünikasyonMühendisliği,Elektronik veHaberleşme

Mühendisliği,Elektrik – ElektronikMühendisliğibölümlerindenbirini bitirmiş

olmak,

b)Yükseköğretim Kurumiarının birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca

kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinde Elektrik Mühendisliği,KontrolMühendisliği,BilgisayarMühendisliği,Elektronik

Mühendisliği,TelekomünikasyonMühendisliği,Elektronik veHaberleşme

Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümlerinin birinden Yüksek Lisans veyaDoktora derecesinesahip olmakveya YüksekLisans veya

Doktoraya devam ediyor olmak,

c)Gerçek zamanlı gömülü sistem tasarımı ve gömülü sistemlerde uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, analitik düşünebilmek, yönlendirmeye ihtiyaç duymadan araştırma yapabilmek ve problemleri analiz ederek amaca yönelik çözüm üretebilme yeteneğine sahip olmak, öğrenmeye açık, matematiksel ve analiz yeteneğine sahip, paylaşmaya, ekip çalışmasına yatkın ve sorumluluk almaktan kaçınmayan bir yapıya sahip olmak,

d)Mikroişlemci / mikrokontrolör /sayısal işaret işleyici (DSP) üzerinde uygulama geliştirmiş olmak,

e)Gömülü C/C++ programlama dillerinden en az birini ileri düzeyde kullanabilmek,

f)Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,

g)35 yaşından gün almamış olmak.

3)ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin İşleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

e)Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak {100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

t) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması 3,20

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (100’İük sistemdeki notlar; Yüksek Öğrenim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4,00’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4,00’lük sisteme dönüştürülecektir).

g)Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğrenim yılı gecikmeli bitirmiş olmak, (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.)

h)Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Referans

No

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTS TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
EE.01 65 61 6,0 173 500 B C c
EE.02 65 61 6,0 173 500 B c c
EE.03 65 61 6,0 173 500 B c c
EE.04 65 61 6,0 173 500 B c c
EE.05 65 61 6,0 173 500 B c c
EE.06 65 61 6,0 173 500 B c c
EE.07 65 61 6,0 173 500 B c c
EE.08 65 61 6,0 173 500 B c c

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)

IELTS : International English Language TestingSystem

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE:First Certificate in English

CAE: Certificate in Advanced English

CPE: Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan yabancı dil yeterlilik koşulu aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

4)BAŞVURU SÜRECİ

Adaylar www.mam.tubitak.gov.tradresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi 12/06/2015 dir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları Kurumumuz web sayfasında (www.mam.tubitak.qov.tr/ www.tubitak.gov.tr)ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.

Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar en fazla 2 (iki) adet Referans Kodlu pozisyona başvurabilecektir. İkiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümün (f) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata/sınava davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata/sınava çağrılacaktır.

Lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayan adaylar için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

İletişim Bilgileri:

Adres:TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ

E-Posta: mam.ik@tubitak.qov.tr

Telefon: 0262 675 35 89

0262 675 35 18

MAM

MALZEME ENSTİTÜSÜ

İlan No:TBTK.MAM.ME/2015-01

1)İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1.1.Referans Kodu:ME.01/AR-GE Personeli (Araştırmacı):Malzeme Enstitüsü

Laboratuarlarında kritik metalik malzemeler grubunda çelik ve süperalaşım döküm, metalurjik prosesler, alaşım geliştirme, hassas döküm, TBC kaplama, Kaynak, CVD konularında yürütülen projelerde görev alacak Uzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2.Referans Kodu: ME.02/AR-GE Personeli (Araştırmacı): Malzeme Enstitüsünde İleri Seramik prosesler kapsamında oksit esaslı seramiklerin sentezlenmesi, sinterlenmesi ve karakterizasyonu iş paketlerinde görev alacak Uzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.3.Referans Kodu: ME.03/AR-GE Personeli (Araştırmacı): Malzeme Enstitüsünde yürütülen

projelerde, ince film transistörlerle (TFT) ilgili; ince film parametreleri ve verilen l-V karakteristikleri kullanılarak proses ve cihaz modellemeleri ve simülasyonlarının yapılması ve geliştirilecek olan aygıt bileşenlerinin SPICE parametrelerinin çıkarılması, sürücü entegreden gelen sinyallere göre devre tasarımı ve yazılımının gerçekleştirilmesi, tasarlanan devreye göre maske setinin tasarımının yapılması faaliyetlerini yürütmek üzere Uzman Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.4.Referans Kodu: ME.04/AR-GE Personeli (Araştırmacı): Malzeme Enstitüsünde Mühendislik tasarımları yapmak, imalat proseslerinde optimum tasarım parametrelerini elde edebilmek için tasarım ve imalat benzetimlerini gerçekleştirmek, karmaşık geometrilere sahip parça ölçümleri yapmak, tasarımları imalata dönüştürmek için gerekli üretim sistemleri entegrasyonunu gerçekleştirmek, tasarım ve ölçüm raporları hazırlamak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.5.Referans Kodu: ME.05/AR-GE Personeli (Araştırmacı): Malzeme Enstitüsünde yapı malzemelerinin üretimine yönelik projeler için bilimsel ön hazırlık çalışmalarını yürütmek, saha çalışmalarında görev yapmak, hakedişleri hazırlamak, yeni nesil yapı malzemesi tasarımı yapmak, beton ve yapı malzemelerine yönelik test ve analizleri yapmak, test ve analiz sonuçlarını değerlendirmek, raporlamak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.6.ReferansKodu:ME.06/AR-GEPersoneli(Araştırmacı):MalzemeEnstitüsünde

yürütülen projelerde geliştirilecek fotovoltaik güneş enerjisi sistemlerinin mekanik ve ısıl tasarımlarını yapmak, bu tasarımların bilgisayar ortamında benzetimlerini gerçekleştirmek, ürün bileşenlerinin İmalat ve entegrasyonu süreçlerinde görev almak, yapılan çalışmaları raporlamak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.7.ReferansKodu:ME.07/AR-GEPersoneli(Araştırmacı):MalzemeEnstitüsünde

yürütülen projelerde geliştirilecek fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri için malzeme seçimi yapmak, üretim sürecinin malzeme yapısına etkisini analiz etmek, üretim süreci ya da malzeme özelliklerinin geliştirilmesinde görev almak, imalat ve entegrasyon süreçlerine katılmak, yapılan çalışmaları raporlamak üzere Araştırmacı İstihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.8.ReferansKodu:ME.08/AR-GEPersoneli(Araştırmacı):MalzemeEnstitüsünde

yürütülen projelerde özel teknik cam üretim süreçlerinde çalışmak üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.9.ReferansKodu:ME.09/AR-GEPersoneli(Araştırmacı):MalzemeEnstitüsünde

yürütülen projelerde, organik elektroniklerle ilgili, aygıt teknolojisi geliştirilmesi, aygıt tasarımı, üretimi ve optimizasyonu ve çevresel testlerin gerçekleştirileceği faaliyetleri yürütmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.10.ReferansKodu:ME.10/AR-GEPersoneli(Teknisyen):MalzemeEnstitüsünde,

Mühendislik tasarımlarını talaşlı olarak İmal etmek için CAD/CAM uygulamalarını CNC tezgahtarda gerçekleştirmek ve bu süreçler için ihtiyaç duyulan CNC programlama, parça işleme ve ölçme süreçlerini gerçekleştirmek üzere Teknisyen İstihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.11.Referans Kodu: ME.11/AR-GE Personeli (Teknisyen): Malzeme Enstitüsünde yürütülen projelerde fotovoltaik güneş enerjisi sistemlerinin geliştirilmesi sürecine destek vermek, imalat süreçlerinde yer almak, cihaz bakım ve onarım çalışmalarında bulunmak üzere Teknisyen istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir ; Gebze/KOCAELİ

1.12.Referans Kodu: ME.12/AR-GE Personeli (Teknisyen): Malzeme Ensitüsünde yürütülen projeler kapsamında, laboratuvarda yapılacak çalışmalara destek vermek, kullanılan cihazların bakım ve onarımını takip etmek, iş güvenliği koruyucu malzeme, kimyasal madde ve diğer sarf malzemelerin takibi, temini ve stoklanması gibi faaliyetlerin bir veya birden fazlasında yer almak, görev kapsamıyla ilgili teknik dokümantasyon hazırlamak üzere Teknisyen istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2)ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

2.1. Referans Kodu: ME.Ü1/AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumiannın en az dört yıllık lisans eğitimi veren Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak,

b)Yükseköğretim Kurumiannın Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinin birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumiannın birinden yeni nesil çelikler konusunda doktora derecesi almış olmak ve süper alaşımlar konusunda çalışmış olmak,

c)5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Yüksek sıcaklık malzemelerin test ve analizleri konusunda deneysel tecrübeye sahip olmak, bunları yorumlayabilmek,

d)Havacılık malzemeleri konusunda çalışmış olmak ve proje yürütmüş olmak. Termomekanik proseslerde tecrübe sahibi olmak,

e)40 yaşından gün almamış olmak.

2.2.Referans Kodu: ME.02/AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumiannın en az dört yıllık lisans eğitimi veren, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Yükseköğretim Kurumiannın Metalürji ve Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinin birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumiannın birinden yüksek lisans ve doktora derecesi almış olmak,

c)Yüksek lisans mezuniyet derecesi 4’lük sistemde en az 3,25 ve aynı zamanda doktora mezuniyet derecesi ise 4’lük sistemde en az 3,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurutu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4′!ük sisteme dönüştürülecektir),

2.3.Referans Kodu: ME.03/AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlannın en az dört yıllık lisans eğitimi veren, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik veya Kimya bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik/Fizik Mühendisliği veya Kimya/Kimya Mühendisliği bölümlerinin birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden doktora derecesi almış olmak,

c)5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

d)Silvaco ATLAS, Silvaco UTMOST III, Cadence, Tanner Tools L-edit, Mentor Graphics gibi devre tasarımı, simülasyon programlan ve SPICE parametrelerinin çıkarılması konusunda tecrübeli olmak. İş tanımında detaylı olarak belirtilen konularda test ve analizler hakkında deneysel tecrübeye sahip olmak, bunları yorumlayabilmek,

e)35 yaşından gün almamış olmak.

2.4.Referans Kodu: ME.04/AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Yükseköğretim Kurumlarının Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden yüksek lisans derecesi almış olmak,

c)Lisans mezunlan İçin özellikle tasarım ve imalat alanında en az 4 yıl, Yüksek Lisans mezunlan için en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. CAD/CAM yazılımlarını (CATIA, NX, AUTOCAD, SOLIDVVORKS vb.) kullanabiliyor olmak ve tercihen bu yazılımların herhangi biriyle İlgili uzmanlık belgesine sahip olmak, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) konusunda bilgi sahibi olmak, CFD yazılımlarını (FLUENT vb.) kullanabiliyor olmak ve Sonlu Elemanlar Analizi ve çeşitli üretim süreçlerinde kullanılan imalat benzetimleri bilgisine sahip olmak,

d)Temel CNC programlama bilgisine ve tercihen gerekli belge ve sertifikalara sahip olmak,

e)Karmaşık geometrilere sahip parça ölçümlerini gerçekleştirmek. Havacılık ve enerji alanlarıyla ilgili temel malzeme ve üretim teknolojileri bilgisine sahip olmak,

f)Yukarıda belirtilen alanlarda kendisini sürekli olarak geliştirme çabası içerisinde olmak ve kriz anlarında bile analitik kararlar verip uygulayabilmek. Microsoft Office programları konusunda tecrübeli olmak,

g)35 yaşından gün almamış olmak.

2.5.Referans Kodu: ME.05/AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren, İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak,

b)Yükseköğretim Kurumlarınm İnşaat Mühendisliği bölümünden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışmdaki Yükseköğretim Kurumlarınm birinden yüksek lisans derecesi almış olmak veya İnşaat Mühendisliği alanında 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

c)30 yaşından gün almamış olmak.

2.6.Referans Kodu: ME.06/AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarınm en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Yükseköğretim Kurumlarınm Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışmdaki Yükseköğretim Kurumlarınm birinden yüksek lisans derecesi almış olmak,

c)En az 3 yıl tasarım, benzetim ve imalat alanında mesleki tecrübeye sahip olmak,

d)CAD/CAM yazılımlarını kullanabiliyor olmak, tercihen Solidworks, Unigraphics veya CATIA yazılımlarında en az birinde uzmanlık sahibi olmak. Sonlu elemanlar analizi yazılımlarını kullanarak mukavemet, titreşim, yorulma ve ısıl analizleri yapabiliyor olmak, tercihen ABACUS veya ANSYS yazılımlarından en az birinde uzmanlık sahibi olmak,

e)35 yaşından gün almamış olmak.

2.7.Referans Kodu: ME.07/AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlarınm en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Yükseköğretim Kurumlarınm Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışmdaki Yükseköğretim Kurumlarınm birinden yüksek lisans derecesi almış olmak,

c)Kaynak teknolojileri ve tahribatsız muayene metodları konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, doktora mezunlan için tercihen tez çalışmasında kaynak teknolojileri ve tahribatsız muayene üzerine çalışmış olmak,

d)Havacılık ve uzay teknolojilerinde kullanılan temel malzeme ve üretim teknolojileri bilgisine sahip olmak,

e)35 yaşından gün almamış olmak.

2.8.Referans Kodu: ME.08/AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğretim Kurumlannın en az dört yıllık lisans eğitimi veren Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Yükseköğretim Kurumlanma Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinden birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlannın birinden yüksek lisans derecesi almış olmak,

c)Tercihen, Yüksek lisans tez konusu cam, cam-seramikler ve/veya özel camların üretim prosesleri olmak ve/veya cam-cam seramikler ve özel camların üretim prosesleri konusunda doktora çalışmasına başlamış olmak,

d)35 yaşından gün almamış olmak.

2.9.Referans Kodu: ME.09/AR-GE Personeli (Araştırmacı)

a)Yükseköğrenim Kurumlannın en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik/Efektronik Mühendisliği, Fİzik/Fizik Mühendisliği veya Kimya/Kimya Mühendisliği Bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)Yükseköğretim Kurumlannın Fızik/Fizik Mühendisliği veya Kimya/Kimya Mühendisliği bölümlerinden birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlannın birinden yüksek lisans derecesi almış olmak tercihen doktora yapıyor olmak,

c)2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

d)35 yaşından gün almamış olmak

2.10.Referans Kodu: ME.10/AR-GE Personeli (Teknisyen)

a)Yükseköğretim Kurumlannın en az iki yıllık ön lisans eğitimi veren Makine, Metal işleri, Kalıpçılık, Makine ve Metal işleri, Makine ve Metal Teknolojileri, Makine Resim ve Konstrüksiyon bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)CAD/CAM uygulamaları konusunda gerekli belge ve sertifikalara sahip, teknik resim okuma, resim üzerinde değişiklik yapma ve ölçme bilgisine sahip, CNC program bilgisine sahip, CNC tezgah (torna, freze, işleme merkezi vb.) kullanımı konusunda en az 5 yıl tecrübeli olmak. Tercihen, 5 Eksen CNC İşleme Merkezi, CMM Koordinat ölçme Makinesi ve Kalite Kontrol işlemlerinde tecrübeli olmak. Dikkatli ve özenli çalışma disiplinine sahip olmak, Problem çözme yeteneğine sahip olmak,

c)30 yaşından gün almamış olmak.

2.11.Referans Kodu: ME.11/AR-GE Personeli (Teknisyen)

a)Yükseköğretim Kurumlannın en az iki yıllık ön lisans eğitimi veren Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)En az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, PLC tabanlı otomasyon sistemlerinde deneyimli olmak,

2.12.Referans Kodu: ME.12/AR-GE Personefi (Teknisyen)

a)Yükseköğretim Kurumlannın en az iki yıllık ön lisans eğitimi veren Kimya, Makine bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

b)En az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

c)Laboratuvar süreçlerinin takibi, cihaz kullanım talimatlarının hazırlanması, cihaz bakım kartlarının hazırlanması, sarf malzeme stoklarının takibi, temin vs., gibi kendi sorumluluğuna verilen işlerle ilgili gelişmeleri takip etmek,

d)35 yaşından gün almamış olmak.

3)ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a)Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b)Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak {erkek adaylar İçin).

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d)Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı İşlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

e)AR-GE Personeli (Araştırmacı) alımlarında ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’iük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

f)

AR-GE Personeli (Araştırmacı) alımlarında aşağıdaki şartları sağlıyor olmak (ME.01, ME.02 ve ME.03 referans kodlu pozisyonlar hariç)

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması: Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’iük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

g)AR-GE Personeli (Teknisyen) alımlarında aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

Ağırlıklı ön lisans mezuniyet notu 4’lük sistemde en az 2,80 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğrenim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

h)Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğrenim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

i)Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Referans

No

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

IELTS TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE CAE CPE
ME.01 70 68 6,5 190 520 B C C
ME.02 70 68 6,5 190 520 B C C
ME.03 70 68 6,5 190 520 B c c
ME.04 65 61 6,0 173 500 B c c
ME.05 65 61 6,0 173 500 B c c
ME.06 65 61 6,0 173 500 B c c
ME.07 65 61 6,0 173 500 B c c
M E.08 65 61 6,0 173 500 B c c
ME.09 65 61 6,0 173 500 B c c
ME.10
ME.11
ME.12

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)

IELTS : International English Language TestingSystem

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

FCE:First Certificate in English

CAE: Certificate in Advanced English

CPE: Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan yabancı dil yeterlilik koşulu aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

a)Adaylar www.mam.tubitak.qov.tradresinden Kariyer Başlığı altından iş Olanakları bölümünden iş Başvuru Formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

b)Son başvuru tarihi 12/06/2015 dir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

c)Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları Kurumumuz web sayfasında (www.mam.tubitak.qov.tr/ www.tubitak.qov.tr)ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.

d)Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

e)Adaylar en fazla 2 (iki) adet Referans Kodlu pozisyona başvurabilecektir, ikiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

f)Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan

her bir AR-GE Personeli (Araştırmacı) referans kodlu pozisyon için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümün (f) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işealınacakpersonelsayısının 5(beş) katı aday mülakata/sınava davet

edilecektir. Sonsıradakiadaylaaynı puanasahip bütün adaylar mülakata/sınava

çağrılacaktır.

g)ME.01, ME.02 ve ME.03 referans kodlu “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) (f) ve (h) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata çağrılacaktır.

h)Başvuruların incelenmesi sonucunda istenilen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan

her bir AR-GE Personeli (Teknisyen) referans kodlu pozisyon için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümün (g) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işealınacakpersonelsayısının 5(beş) katı aday mülakata/sınava davet

edilecektir. Sonsıradakiadaylaaynı puanasahip bütün adaylar mülakata/sınava

çağrılacaktır.

i)Lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayan adaylar için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

İletişim Bilgileri:

Adres:TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ

E-Posta:mam.ik@tubitak.qov.tr

Telefon:0262 675 35 89

0262 675 35 18

TÜBİTAK

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.