Sözleşmeli Personel Alımı

SGK 193 Büro Personeli Alımı

Yazan  | 

Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı yapıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesindeki memur personel ihtiyacını karşılamak amaçlı Büro Personeli kadrosunda toplamda 193 kişilik kadro ile Sözleşmeli Büro Personeli alımı yapacak. Adaylardan 2016 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aranacak ve alımlar farklı bölümlerden yapılacak. Adaylar başvuru yapabilmesi için aşağıdaki aranan şartlara uygun olması gerekmektedir. Başvurular en geç 24 Nisan 2017 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ARANAN NİTELİKLER:

  1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.
  2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  3.  2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP93 puan türünden en az 80 puan almış olmak.
  4.  Üniversitelerin aşağıda belirtilen önlisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birinden son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak
  5. 2016 lisans KPSS başvurularının son günü olan 31/03/2016 tarihi itibarıyla en üst mezuniyeti lisans olduğu halde önlisans mezuniyetine göre bu ilana yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu kişilerle sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalansa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
  6. Diploması alan belirlemeyen, yalnızca önlisans derecesi veren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  7. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.
  8. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  9. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylar için)

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular elektronik olarak yapılacaktır. Adaylar 10/04/2017 – 24/04/2017 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ile https://uyg.sgk.gov.tr/kdsinavbasvuru/AnaSayfa.do adresinde bulunan başvuru ekranına giriş yapacak olup, “Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Büro Personeli Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru olarak doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır. Bu aşamada başvuru formundan bir çıktı alınacak ve bu çıktı saklanacaktır. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumludur. Elektronik ortam dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

İlanın Tam Metni İçin Buraya Tıklayınız.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.