Sözleşmeli Personel Alımı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Yazan  | 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapıyor.Muhasebat genel müdürlüğü bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere 9 adet bilişim personel alımı yapıyor.Sizde Muhasebat genel müdürlüğü katılmak içim alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve diğer bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre 9 (dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, diğerleri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarma prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

1- Proje Yöneticisi (1 kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4

Katına Kadar)

a) Özel sektör veya kamuda en az 5 (beş) yıl Proje Yöneticisi olarak görev yapmış olmak,

b) Mali işlemlere ilişkin en az 1 (bir) web tabanlı uygulama yazılım projesini yönetmiş olmak,

e) İlişkisel veritabanı yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

ç) Proje yönetim araçları (MS Project, Primavera, JIRA, Confluence gibi) konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,

e) Proje yönetim metodolojisi ve framework prensiplerini biliyor olmak,

Tercihen;

f) Kamu muhasebesi veya personel işlemlerine ilişkin projelerde çalışmış olmak,

g) Basecamp, ActiveCollab, Smartsheet gibi proje yönetim araçlarını bilmek,

ğ) PMI PMP sertifika sahibi olmak,

h) SCRUM CSM sertifika sahibi olmak.

2- Sistem Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4

Katına Kadar)

a) Bilgi İşlem Merkezinde Linux sistem yönetimini konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b) Linux sunucu ailesi (Debian, Redhat) bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

e) Windows ve Linux sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (ethemet kartı, disk, raid yapılandırması vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Sanallaştırma teknolojilerinde (VMware, HyperV, Öpen Source Linux sanallaştırma yazılımları) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Linux işletim sistemleri (Pardus, Ubuntu, SuSE) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Açık kaynak kodlu e-posta sunucu altyapıları (Zimbra, Open-Xchange veya SOGo) konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Yedekleme, depolama sistemleri ve SAN ağı yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Sunucu sistemleri ve bunlara ait bileşenleri izleme ve bu işlevi gerçekleştiren yazılımlar (VMWare vROPS veya açık kaynak kodlu izleme programları) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Aktif Dizin, DNS, DHCP, File Server konularında kurulum, yapılandırma ve sorun çözme tecrübelerine sahip olmak,

ı) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN) gibi ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

j) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

k) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

l) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

m) Takım çalışmasına uygun olmak.

Tercihen;

n) Yöneticilik özelliklerine sahip olmak,

o) Linux Server Administration sertifikasına (LPIC – Linux Professional Institute Certified veya LFCS – Linux Foundation Certified Professional) sahip olmak,

ö) Versiyon yönetim araçları (Svn, Git, Mercurial) konusunda tecrübeli olmak,

p) Konfigürasyon yönetimi araçları (Jenkins) bilgi sahibi olmak,

r) Apache Tomcat uygulama sunucu kurulumu, yapılandırılması ve işletimi konularında tecrübeli olmak,

s) n-katmanlı (n-tier) sistemlerde tecrübesi olmak,

ş) MCSE – Microsoft Certified Systems Engineer sertifikasına sahip olmak,

t) OCA – Oracle Certified Associate sertifikasına sahip olmak,

u) OCP – Oracle Certified Professional sertifikasına sahip olmak,

ü) CCNA – Cisco Certified Network Associate sertifikasına sahip olmak,

v) CCNP – Cisco Certified Network Professional sertifikasına sahip olmak.

3- Yazılım Uzmanı (7 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) İlişkisel veritabanı üzerinde çalışan JAVA veya J2EE ile program geliştirmiş olmak ve en az 3 (üç) yıl tecrübeli olmak,

b) UML – Unified Modeling Language ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibemate) konusunda deneyimli olmak,

ç) Git, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak,

d) Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

e) SOA – Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak,

f) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

g) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak, ğ) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

h) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak, ı) Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen;

i) Microservice mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Java SE 6 Developer sertifikasına sahip olmak,

k) EmberJS, Angular, ReactJs gibi javascript frameworkleri/kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,

l) Temel javascript bilgisine sahip olmak,

m) Bootstrap gibi css kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,

n) NoSQL veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

o) Test Güdümlü Programlama, Refactoring, Nesneye Yönelik Prensipler, Tasarım Kalıpları konularında deneyimli olmak,

II. İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

Başvurular, 23.01.2017 – 17.02.2017 tarihleri arasında http://www.muhasebat.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, en geç 17.02.2017 tarihine kadar Muhasebat Genel Müdürlüğüne (Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü M Blok Merkez Personel Şubesi 2. Kat 214 Nolu Oda İlkadım Caddesi TBMM Karşısı

Dikmen/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

a) Başvuru formu (Fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş belgesi,

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), eğitimini yurtdışında tamamlanmış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge; kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,

ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alman eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alman ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alman kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)

d) ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

e) KPSS Sonuç Belgesi (Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.

f) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir)

g) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi

ğ) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 90 aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.muhasebat.gov.tr sitesinde 01.03.2017 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV YERİ VE TARİHİ

Yazılı ve uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.

Yazılı sınav, 04 Mart 2017 (Cumartesi) tarihinde ANKARA’da yapılacaktır.

Uygulamalı sınav tarihi ise yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

a) Proje Yönetimi,

b) Veritabanı Tasarımı ve Yönetim Sistemleri,

c) Programlama Dilleri, ç) Yazılım Mimarisi,

d) Bilgisayar Ağları,

e) İşletim Sistemleri,

İş Tanımı Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları
Proje Yöneticisi a,b,ç,e sırasında belirtilenler
Sistem Uzmanı b,ç,d,e sırasında belirtilenler
Yazılım Uzmanı b,c,ç,e sırasında belirtilenler

VI. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. Yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alman notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Uygulamalı sınav sonuçları, www.muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VIII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Başarı sırasına göre dokuz (9) aday asıl, dokuz (9) aday da yedek olarak belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar, 29/12/2017 tarihine kadar çağırılacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Adres: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü M Blok Merkez Personel Şubesi 2. Kat 214 Nolu Oda İlkadım Caddesi TBMM Karşısı Dikmen/ANKARA

Telefon: 0 312 415 27 79

e-posta: merkezpersonel@muhasebat.gov.tr

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.