Manşet

Milli Eğitim Uzmanı Alımı 2015

Yazan  | 

Milli Eğitim Uzmanı Alımı 2015

Milli Eğitim Bakanlığı Memur alımı gerçekleştiriyor. Milli Eğitim bakanlığı bünyesinin ihtiyacını karşılamak üzere 75 adet kadrosunda olan personeller içerisinden Milli Eğitim uzmanı alımı yapacaktır. Sizde başvurularınızı gerçekleştirmek için, alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere. özel şartlara, başvuru bilgilerine, özel şartlara ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EĞİTİM UZMANLIĞI

SINAV KILAVUZU

2015

İLGİLİ MEVZUAT

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

1.GENEL AÇIKLAMALAR

a)Milli Eğitim Bakanlığının 6’ncı ve 7’nci dereceli 75 “Milli Eğitim Uzmanı” kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

b)Milli Eğitim Uzmanı kadrolarına yapılacak atamalarda bu kılavuzda belirlenen alanlar ve Sınav Takviminde belirtilen tarihler esas alınacaktır.

c)Sınav, “sözlü sınav” şeklinde uygulanacak ve “Sınav Komisyonu” tarafından yapılacaktır.

ç) Milli Eğitim Uzmanı kadrolarına atanacaklar için yapılacak sınava başvurular elektronik ortamda alınacak ve sınav Ankara’da yapılacaktır.

d)Milli Eğitim Uzmanı kadrolarına atanacaklar için yapılacak sınava katılmak için başvuruda bulunan adaylar, bu kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.

2.BAŞVURU ESASLARI

a)Başvurular önceden belirlenen tarih ve şartlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

b)Aranan şartları taşıyanlardan aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

3.BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Eğitim Uzmanı kadrolarına atanacakları belirlemek için yapılacak sınava, aşağıda

belirtilen şartları taşıyanlar katılabilecektir.

a)Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve meslek içi eğitim ve yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolarda görev yapanlardan Hukuk fakültesi mezunu ile Bakanlığımız kadrolarında Maarif Müfettişi, öğretmen, okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapıyor olmak,

b)Adaylık dahil başvuru tarihinin son günü itibariyle meslekte 5 – 10 yıl (10 yıl dahil) arasında hizmeti bulunmak,

c)Yabancı dillerin birinden başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış olması kaydıyla; YDS/KPDS’den en az 30 (otuz) puan aldığına dair belgeye veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.(En yüksek dil puanından başlanarak kontenjan dahilinde sıralama yapılacaktır.)

BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ

a)Duyuruya çıkılan alanlardan yalnızca birine başvurmak üzere; http://www.meb.gov.tradresinden 18-22 Şubat 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda başvurular alınacaktır.

b)Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile “Başvuru Formu”na giriş yapabilecektir.

c)Adaylar ekrandaki başvuru formunu hatasız, eksiksiz ve kılavuza uygun olarak doldurduktan sonra “tamam” butonuna basıp başvurularını tamamlayacaktır.

ç) Başvuru formunun hatasız, eksiksiz ve kılavuza uygun olarak doldurulması gerekmekte olup; başvuru formunda yer alan bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumlu olacaktır.

4.BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

a)Diploma örneği,

b)Yabancı dil sonuç belgesi,

c)Özgeçmiş (fotoğraf eklenmiş şekilde), ç) Hizmet cetveli.

Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, istenilen belgeler elektronik ortamda başvuru formuna eklenecektir. Başvuruda bulunan adaylardan sınava çağrılacaklara ilişkin liste 24 Şubat 2015 tarihinde “www.meb.gov.tr” adresinde yayınlanacaktır.

Sınav başvuruları kabul edilen adayların sınava katılacakları tarih “www.meb.gov.tr, ikgm.meb.gov.tr” adreslerinden duyurulacak; adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi ve belgelerinde eksiklik bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

5.SINAV

Sözlü sınavda adaylar;

a)Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)Genel yetenek ve genel kültürü,

e)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecek; sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

6.SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Sözlü sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarının ilanını takip eden iki (2) iş günü içinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne itiraz edebilecektir. İtirazlar, Sınav Komisyonunca en geç iki (2) iş günü içinde karara bağlanacak ve sonuç itiraz eden adaya yazılı olarak bildirilecektir.

7.ATAMA

Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere oluşturulacak başarı listesi esas alınarak 75 kişinin Milli Eğitim Uzmanı kadrosuna ataması yapılacaktır.

Sınav puanlarının eşitliği halinde hizmet süresi fazla olan adayın ataması yapılacak; eşitliğin devamı halinde ise atanacak aday kura ile belirlenecektir.

Atanmaya hak kazanan adaylar, başvuru esnasında elektronik ortamda eklenen belgelerin asıllarını atama yapılmak üzere elden teslim edecektir.

8.BAŞVURULACAK ALANLAR

SIRA ALANLAR NORM
1 Maarif Müfettişi 5
2 Ölçme-Değerlendirme* * 5
3 Program Geliştirme** 5
4 Hukuk * 5
5 Almanca 3
6 Bilişim Teknolojileri 4
7 Biyoloji 3
8 Coğrafya 2
9 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3
10 Fen ve Teknoloji 3
11 Fizik 2
12 İHL Meslek Dersleri 2
13 İngilizce 5
14 Kimya 4
15 Matematik 5
16 Özel Eğitim 3
17 Rehberlik 3
18 Tarih 3
19 Türk Dili Edebiyatı 4
20 Makine 1
21 Muhasebe 1
22 Arapça 1
23 Elektrik – Elektronik 1
24 Felsefe 1
25 Okul Öncesi 1
TOPLAM 75

Yukarıdaki tabloda 1,2,3,4 ncü sırada belirtilen alanlar dışında başvuru yapacak adayların, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararında(http://ttkb.meb.gov.tr/meb iys dosyalar/2014 09/10093949 9 cizelgeveesaslar.pd

f)belirtilen alanlara kaynak yüksek öğretim programlarından mezun olmaları gerekmektedir.

* Hukuk Fakültesi mezunu Öğretmenlerde başvurabilecektir.

** Ölçme-Değerlendirme / Program Geliştirme alanına başvuru yapacaklar için; Yüksek lisans veya doktorasını bu alanda yapmış olmak.

Not: Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, çizelgede belirtilen alanlarda atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit şartlara sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.

9.SINAV TAKVİMİ

Sınav Duyurusu 18 Şubat 2015
İnternet Başvuru Tarihleri 18-22 Şubat 2015
Sınava Girecek Adayların İlanı 24 Şubat 2015
Sözlü Sınav 02 -11 Mart 2015

10.İLETİŞİM

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Atatürk Bulvarı No: 98

Bakanlıklar/Çankaya/ANKARA

Telefon : 0 (312) 413 17 59-61

Faks : 0 (312) 418 23 43

e-posta : www.meb.gov.tr- http://ikgm.meb.gov.tr

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.