Personel Alımı

Merkez Bankası 42 Personel Alımı Gerçekleştiriyor!

Yazan  | 

Merkez Bankası personel alımı yapıyor. Merkez Bankası bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere güvenlik görevlisi ve ekonomist kadrolarında toplamda 42 personel alımı yapacak. Adaylardan Güvenlik Görevlisi kadrosu için kpss 60 puan şartı aranacak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ:

Adaylarda Aranan Özellikler
Mesleğin gerektirdiği konulara hakim olmak,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilmek,
Sözel ve yazılı anlama ve ifade yeteneğine sahip olmak,
Çalıştığı kuruma karşı duyarlılığı ve kurumsal farkındalığı yüksek olmak,
Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmayı ve spor yapmayı hayat tarzı olarak benimsemek.

Alınacak Kişi Sayısı: 30
Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Sözleşmeli
Çalışma Yeri: İdare Merkezi ve Şubeler
Son Başvuru Tarihi: 15.12.2017

Başvuru Koşulları

Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarında lisans veya ön lisans eğitimini tamamlamış olmak,
Lisans mezunları için 2017 Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 KPSSP1, ön lisans mezunları için ise 2016 Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 KPSSP93 puanı almış olmak,
Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına (Silahlı) sahip olmak,
01.01.1987 ve daha sonrasında doğmuş olmak,
En az 175 cm. boyunda olmak, boy ile kilo arasındaki farkın en çok 10 olması (Uygulamalı sınav öncesi boy ve kilo ölçümü yapılacak, bu şartları sağlamayanlar uygulama sınavına alınmayacaktır.),
Askerlik görevini yapmış olmak (Erkek adaylar için),
Koruma ve güvenlik görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olmak (Başarılı olan adaylardan renk körlüğü dahil koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.),
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacaklarda aranan genel şartları taşımak.
* Türk vatandaşı olmak,
* Kamu haklarından yasaklı olmamak,
* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
* Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.
Bilgilendirme
Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın Genel Ağ sitesinde (www.tcmb.gov.tr) ilan yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.