Manşet

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2016

Yazan  | 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2016

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personel alımı yapıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere farklı niteliklerde ve çeşitli pozisyonlarda 6 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Sizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ailesine katılmak için alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi alabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylar davet edilecektir.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1. Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3. Yönetmeliğin (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

6. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

7. Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine ve genel kültüre sahip yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B-OZEL ŞARTLAR;

1- Ağ Uzmanı (2 kişi-Tam Zamanlı 2 katına kadar)

1. Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

2. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3. Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, ağ erişim kontrol sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

4. SSL, VPN, PKI, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik donanım ve yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak,

5. Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

6. Olay ve ihlal yönetimi süreçlerinde rol almaya yatkın olmak,

7. CCNP sertifikasına sahip olmak,

8. CCSP, CCSA, CCSE, sertifikalarından birine sahip olmak tercih nedenidir,

9. Veri Merkezi Network alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,

10. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına ilişkin sertifikasyon ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

11. CEH sertifikasına sahip olmak tercih sebebidir.

2- Sistem Uzmanı (1 kişi- Tam Zamanlı 4 Katına kadar)

1. En az 2 etki alanı sunucusu olan ve/veya istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda sistem yöneticisi olarak en az 7 yıl çalışmış olmak,

2. Microsoft CertifiedSystemsEngineer (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,

3. En az 100 disk ve üzeri SAN sistemlerinde 5 yıl çalışmış olmak tercih sebebidir.

4. Microsoft Server 2012 R2, Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File Server, Certification Autorithy, Microsoft System Center ürünleri konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

5. VB, WMI, Powershell Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

6. Disaster Recovery Center sistemleri kurulum ve idamesinde görev almış olmak tercih nedenidir.

7. Cisco CCNA Sertifikasına sahip olmak tercih sebebidir.

8. Güvenlik Duvarı, IPS, IDS, İçerik Filtreleme ve Yük Dengeleyici teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

9. Vmware ve Hyper-V konusunda deneyim sahibi olmak, VCP6-DCV sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir.

10. Linux İşletim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak.

3- Yazılım Uzmanı (2 kişi- Tam Zamanlı 2 katına kadar)

1. .NET platformunda en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

2. MCTS veya MCSD Web Applications sertifikasına sahip olmak,

3. XML ve UML konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. Nesne yönelimli programlama konusunda tecrübe sahibi olmak,

5. Yazılım metodolojileri ve yazılım süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

6. Yazılım tasarım desenlerini etkin biçimde kullanabilmek,

7. CSS, jQuery konularında ileri derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

8. Web servisleri (SOAP, REST, WCF) ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

9. Çok katmanlı (n-tier) mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

10. ASP.NET Web Forms ve/veya ASP.NET MVC kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

11. ADO.NET ve Entity Framework kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

12. 3. Parti .NET bileşenlerini (Devexpress, Telerik ) etkin biçimde kullanabilmek,

13. MS SQL veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak ve ileri seviyede SQL ve T-SQL bilgisine sahip olmak,

14. IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması deploy konusunda tecrübesi olmak,

15. SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

16. MCPD, MCSA SQL Server, MCSE Data Platform sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak tercih nedenidir.

4- Yazılım Yöneticisi (1 kişi- Tam Zamanlı 4 katına kadar)

1. Kendi sistem merkezine sahip bir sistemde sistem yöneticisi veya proje yöneticisi düzeyinde en az 5 yıl çalışmış olmak,

2. .NET platformunda en az 7 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

3. XML ve UML konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4. MCSD web Applications veya MCSD Application Lifecycle Management sertifikasına sahip olmak

5. UML tecrübesine sahip olmak,

6. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, dizayn desenlerini etkin olarak kullanabilmek,

7. MS SQL veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL ve T-SQL bilgisine sahip olmak.

8. WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak,

9. Çok katmanlı (n-tier) mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

10. ASP.NET Web Forms ve ASP.NET MVC kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

11. CSS, jQuery konularında ileri derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

12. ADO.NET ve Entity Framework kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

13. WEB FRAMEWORK tasarım ve bu tasarımı hayata geçirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

14. Uygulama güvenliği (.NET, web sunucu) konusunda tecrübe sahibi olmak,

15. 3. Parti .NET bileşenlerini (Devexpress, Telerik vs.) etkin biçimde kullanabilmek,

16. MCSE Data Platform, MCSE Business Intelligence sertifikalarına sahip olmak tercih nedenidir,

17. MCSD Windows Store Apps sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir,

18. En az 10.000 kullanıcılı sistemlerde uygulama geliştirmiş olmak tercih nedenidir.

II- SINAV KONULARI

Yazılı ve sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular; 03.02.2016-18.02.2016 tarihleri arasında www.tarim.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu” nun doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 18.02.2016 tarihi akşam mesai bitimine kadar ( Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu 9.Km Lodumlu Çankaya / ANKARA ) adresine elden teslim etmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla yapılabilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

IV- İSTENİLEN BELGELER

a) İş Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı ) ve 1 fotoğraf,

b) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Belge aslının ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),

c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

d) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

e) En az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN TESLİMİ

a) Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak her bir pozisyon sayısının 10 katı kadar aday, en yüksek puan alandan başlayarak yapılacak puan sırasına göre yazılı sınava çağırılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, adayların tamamı sınava katılabilecektir.

b) Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.tarim.gov.tr sitesinde 25.02.2016 tarihinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

c) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

d) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VI- SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Yazılı sınav, 03.03.2016 tarihinde ( Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eskişehir Yolu 9.Km Lodumlu Çankaya / ANKARA ) da yapılacaktır.

b) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Yazılı sınav sonuçlarına göre, sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri 08.03.2016 tarihine kadar www.tarim.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

VII- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 6 (altı)’ dır.

b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VIII- ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kamuoyuna duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ Bakanlık Santral : 0 312 287 33 60

Web

www.tarim.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi

0 312 287 33 60 / 8911

E-posta adresi

sinavtarim@tarim.gov.tr

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.