Memur Alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı 2017

Yazan  | 

Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alımı gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı 15 memur alımı  yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığından:

DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci ve 9 uncu dereceli kadrolara atama yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 15 Denetçi Yardımcısı alınacaktır.

1. SINAV TARİHİ VE YERİ:

1.1. Giriş Sınavı önce çoktan seçmeli test usulünde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.

1.2. Giriş Sınavının yazılı bölümü 09 Aralık 2017 Cumartesi günü tek oturumda yapılacaktır.

1.3. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres, tarih, sınav saatleri ve sınava ilişkin kurallar; 17 Kasım 2017 Cuma günü Gençlik ve Spor Bakanlığı (www.gsb.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

1.4. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar; 17 Kasım 2017 Cuma gününden itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı (www.gsb.gov.tr) internet adresinden kendileri için düzenlenmiş olan fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi çıktısını almaları ve sınav günü nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

1.5. Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınavın yeri, günü, saati ve istenen belgelere ilişkin bilgiler Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI:

2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

2.2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

2.3. 2017 Yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP48 puan türünden 80 ve üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 300 aday arasında bulunmak. Sınava girmeye hak kazanan sonuncu aday ile aynı puana sahip aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü giriş sınavına alınacaktır.

2.4. 01.01.2017 tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1’inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru koşulunu taşıyanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacaktır.)

2.5. Sağlık durumu, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak.

2.6. Aday tarafından imzalanan Sınav Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri Rehberlik ve Denetim Başkanlığına süresi içinde iletmiş olmak.

3. SINAV BAŞVURUSU:

3.1. Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; 27 Ekim 2017 Cuma günü ile 06 Kasım 2017 Pazartesi günü arasında saat 24.00’a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı www.gsb.gov.tr internet adresinden ya da e-Devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/gsb-uygulamalari?goURL adresinden giriş yaparak Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurmaları, fotoğraflarını, Yükseköğretim kurumu diploma veya bitirme belgesi ile 2017 KPSS sonuç belgesinin elektronik ortamda taranarak başvuru formuna eklenmesi istenecektir. Formun doldurulması ile belge eklenmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer alacaktır.

3.2. Aday tarafından imzalanan Başvuru Formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgelerin 13.11.2017 Pazartesi günü mesai saati bitimine (18:00’e) kadar “Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Kat 9 Altındağ/ANKARA” adresinde bulunan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

3.3. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde başkanlığa iletilmeyen başvurular ile ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular işleme alınmayacaktır.

3.4. 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında başvuruda bulunmak isteyen adayların, durumlarını belgelendirmek kaydıyla, şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

3.5. Giriş sınavına katılanlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

4. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

4.1. Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulünde yapılacak olup; sınavda aşağıda belirtilen her bir alandan 20’şer soru olmak üzere toplam 100 soru sorulacaktır.

– MALİYE VE EKONOMİ: Maliye politikası, Vergi hukuku, Kamu gelirleri ve giderleri, Bütçe ve kamu borçları, Mikro ve makroekonomi, Para-banka teorileri, İşletme ekonomisi, Uluslararası ekonomi ve dış ticaret politikası, güncel ekonomik sorunlar,

– KAMU HUKUKU: Anayasa hukuku (Genel Esaslar, Temel Haklar ve Hürriyetler), İdare hukuku (Genel Esaslar, İdari yargı, idari teşkilat ve kamu personeli hukuku), Ceza hukuku (Genel Esaslar ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar), Ceza muhakemesi hukuku (Genel Esaslar),

– ÖZEL HUKUK GRUBU: Ticaret hukuku (Genel Esaslar), Borçlar hukuku (Genel Esaslar), Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç),

– MUHASEBE GRUBU: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Mali analiz ve teknikleri,

– YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi,

5. DEĞERLENDİRME:

5.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gereklidir.

5.2. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, 60 aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 70 ve üzerinde puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

5.3. Sözlü sınavda adaylar; yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi yönünden 50 puan;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü;

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu;

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı;

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden 70 puan alınması gereklidir.

5.4. Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanlarının ortalamasından oluşur. Adayların, denetçi yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması şarttır.

5.5. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla olursa, 15 aday asıl olarak, 15 aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğer adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

6. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Denetçi yardımcılığı giriş sınavına ilişkin sınav soruları ve cevapları Gençlik ve Spor Bakanlığının www.gsb.gov.tr adresinde 11.12.2017 Pazartesi günü yayımlanacak olup, adayların sınava ilişkin itirazlarını bu tarihten itibaren 5 iş günü içinde Rehberlik ve Denetim Başkanlığına iletmeleri halinde itirazlar sınav kurulu tarafından 5 iş günü içinde sonuçlandırılır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.