Manşet

DKK 2015 2. Dönem Memur Alımı

Yazan  | 

DKK 2015 2. Dönem Memur Alımı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı memur alımı gerçekleştirecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinin memur ihtiyacını karşılamak üzere 2015 yılı 2. dönem istisnai memur alımı yapıyor. Sizde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine dahil olmak için alt kısımda verilmiş olan, genel niteliklere, özel şartlara, başvuru bilgilerine ve genel bilgilere ulaşarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI

BEYLERBEYİ/İSTANBUL

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

2015 YILI 2’NCİ DÖNEM İSTİSNAİ DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Başvuru Tarihleri

12 Ağustos-13 Eylül 2015

Başvuru Adresi

http://personeltemin.dzkk.tsk.tr

Bu kılavuz; Deniz Kuvvetleri Komutanlığında İstisnai Devlet Memuru olmak için başvuracak adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

PARA İLE SATILAMAZ

2015 YILI 2’NCİ DÖNEM İSTİSNAİ DEVLET MEMURU

ALIMLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN

DİKKATİNE !

1.BAŞVURU VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2.BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIN TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREBİLECEK YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI KARARLARI İLE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞININ KARARLARI GEREKLİ KILDIĞI TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

3.ALIM SÜRESİNCE HER TÜRLÜ DUYURU VE BİLGİLENDİRME

http://personeltemin.dzkk.tsk.trİNTERNETADRESİNDEN

YAPILACAKTIR.

4.İNTERNET SİTESİNDEN YAPILAN DUYURULAR TEBLİGAT NİTELİĞİ TAŞIMAKTA OLUP, ADAYLARIN ADRESLERİNE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

5.YAZILI TALEPLERİNİZ VE BİLGİ EDİNME MÜRACAATLARI ikpersoneltemin@dzkk.tsk.trE-POSTA ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında istihdam edilmek üzere “Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükmü doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak İstisnai Devlet Memuru alımı yapılacaktır.

1.BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

a.Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

(1)Türk Vatandaşı olmak,

(2)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(3)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

b.Askerlik durumu itibariyle;

(1)Askerlikle ilgisi bulunmamak,

(2)Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

(3)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

c.Tarafsızlık ve devlete bağlılık:

Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler,

b.İlan edilen unvanların Öğrenim Durumu, Yaş Durumu ve 2014 veya 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan tabloda belirtilen asgari notu almış olmak. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu’nca onaylanmış olmak,

c.Başvuru bitiş tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (13 Eylül 1996 ve daha önce doğanlar) ve 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak. (01 Ocak 1980 ve daha sonra doğanlar)

ç. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak.

d.Seçim ve mülakat aşamalarını asil ve yedek olarak kazanan adayların sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden veya Asker Hastanelerinin Geçici Sağlık Kurullarından “TSK’da Askeri Sivil Memur Olur” kararlı rapor almış olmak.

e.Kazanan adayların; yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

f.”Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına (KPSS Puanı) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan” dikkate alınacağından, internetten yapılan başvuru sonrası adaylar şehit/gazi yakını olduğunu gösterir belgenin alt kısmına aday bilgileri ve aday yakınlık derecesi yer alacak şekilde 15 Eylül 2015 tarihine kadar 0216 310 72 46 numaraya faks ile göndereceklerdir. Geç gelen fakslara işlem yapılmayacaktır.

2.BAŞVURU ŞEKLİ

a.Başvurular http://personeltemin.dzkk.tsk.trinternet adresinde “2015 yılı 2’nci Dönem İstisnai Devlet Memuru Alımları” başlığı altında “İlk Başvuru” kısmından 12 Ağustos – 13 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

b.Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen link üzerinden “İlk Başvuru” kısmından girerek istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir. Adayların KPSS puanları kurumumuz tarafından ÖSYM’den alınmaktadır.

c.Başvuru sonrası her adaya bir şifre verilecektir. Şifreler başvuru sonrası bilgisayar ekranında görüntülenmekte olup adayların e-posta adreslerine gönderilmemektedir. Adaylar verilen şifreyle, başvuru süresince 2015 yılı 2’nci Dönem İstisnai Devlet Memuru Alımları başlığı altında Aday Girişi kısmından başvurularını kontrol edip güncelleyebileceklerdir.

ç. Şifrenizi kaybetmeniz durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” kısmında daha önce girdiğiniz bilgileri girerek şifrenize ulaşabilirsiniz. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Şifre Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

d.Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

e.Adaylar birden fazla unvana veya bölgeye başvuru yapamayacaktır.

f.Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (atanma sürecinde dahi olsa) aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

3.BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

a.Mülakat Sınavına girecek adayların listesi; 2014 ve 2015 yılı KPSS sonucunda (adayların aldıkları en yüksek puan dikkate alınır) en yüksek puandan başlayarak her unvan için alınacak miktarın 6 katı kadar olacak sayıda aday http://personeltemin.dzkk.tsk.trsayfasında ilan edilip mülakat sınavına çağırılacaktır.

b.Başvuruların toplanmasını müteakip mülakat sınavına çağrılacak adayların Aday Bilgi Formunu Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı Beylerbeyi/İSTANBUL adresine şahsen veya kargo yoluyla göndermeleri istenecektir. Aday bilgi formunu ilan edilecek tarihe kadar göndermeyen aday hakkından feragat etmiş sayılacak ve mülakata alınmayacaktır. Bu adayların yerine puan sırasına göre diğer adaylar mülakata çağırılacaktır.

c. Adaylara http://personeltemin.dzkk.tsk.tradresinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımaktadır. Adayların adreslerine ayrıca tebligat gönderilmeyecektir. Adayların cep telefonlarına kısa mesajla bilgilendirmede bulunulabilecektir. Bu nedenle adayların müracaat işlemlerinde geçerli bir cep telefonu numarası girmeleri önem arz etmektedir.

4.GENEL DEĞERLENDİRME

a.Mülakat sınavları Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğine göre yapılır.

b.Mülakat sınavında başarılı olanların tespitinde 100 tam not üzerinden 70 not barajının geçilmesi esas alınır. 70 not barajını aşamayan adaylar elenmiş sayılır. Nihai mülakat notu, sınav kurulunca başkan ve üyelerin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Genel Değerlendirmede adayların; merkezi sınav notu ve mülakat sınavında aldıkları notun ortalaması ile tespit edilir. Değerlendirme sonuçları, en yüksek puandan başlamak suretiyle sıraya konularak bir başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamada toplam puanların eşit olması halinde; KPSS notu yüksek olana öncelik verilir. Bu listeye göre, ilan edilen alımı yapılacak miktarı kadarı asil, diğerleri yedek aday olarak tespit edilir.

c.Sınav sonuçlarının internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren 10 iş günü içinde Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı İnsan Kaynakları Başkanlığı Beylerbeyi/İSTANBUL adresinde olacak şekilde dilekçe ile sonuca itiraz edilebilir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren Kurul tarafından en fazla 15 iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtiraz süresi içinde verilmeyen dilekçeler dikkate alınmaz.

5.İSTİSNAİ MEMURLARA SAĞLANACAK İLAVE MADDİ VE SOSYAL İMKANLAR

a.Lojmanlardan subayların kontenjanı içerisinde yararlandırılır.

b.Orduevleri, dinlenme kampları, askeri hastanelerden ve servis araçlarından istifade edebilir.

c.Protokol münasebetlerinde derece/kademe karşılığı subaylara eşit bir statü uygulanır.

6.BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ TAKVİM VE BİLGİLER Başvuru Başlangıcı: 12 Ağustos 2015 Çarşamba saat 12.00

Başvuru Bitişi: 13 Eylül 2015 Pazar saat 23.59

Mesleki Yeterlilik ve Mülakat Sınavına

Gireceklerin İlanı: http://personeltemin.dzkk.tsk.tradresinde

başvuruların değerlendirilmesini müteakip ilan edilecektir.

7.İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı İnsan Kaynakları

Başkanlığı Beylerbeyi/İstanbul

E-Posta: ikpersoneltemin@dzkk.tsk.tr(yazılı talepleriniz ve bilgi

edinmeleriniz için)

Telefon: 0216 310 9365
Başvurular 12 Ağustos 2015 Çarşamba saat 12:00 da başlayıp, 13 Eylül 2015 Pazar saat 23:59’da tamamlanacaktır.BAŞVURU AKIŞ ŞEMASI

Mülakat Sınavına girecek adayların listesi; başvuruların toplanmasına müteakip 2014 ve 2015 KPSS sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak ve her unvan için alınacak miktarın 6 katı olarak belirlenen sayıda http://personeltemin.dzkk.tsk.trde yayınlanacaktır. Başvuruların toplanmasını müteakip, mülakat sınavına çağrılan adaylar Aday Bilgi Formunu Deniz Eğitim ve Öğretim K.lığı Beylerbeyi/İSTANBUL adresine şahsen veya kargo yoluyla belirlenecek tarihe kadar göndermeleri istenecektir. Aday bilgi formunu belirlenen tarihe kadar göndermeyen aday hakkından feragat etmiş sayılacak ve mülakata alınmayacaktır. Bu adayların yerine puan sırasına göre diğer adaylar mülakata çağırılacaktır.

Mülakatta başarılı olanların tespitinde 100 tam not üzerinden 70 not barajının geçilmesi esas alınır. Merkezi Sınav notu ve mülakat sınav notu ortalaması alınarak asil ve yedek adaylar belirlenir ve http://personeltemin.dzkk.tsk.tradresinde yayınlanır.

Asil ve yedek adaylar sevk edilen askeri hastaneden ”TSK’de SİVİL MEMUR OLUR” raporu almaları gerekmektedir. Adaylar sevk tarihinden itibaren şehir içi 3 iş günü, şehir dışı 5 iş günü içerisinde hastane işlemlerine başlaması gerekmektedir. En geç 30 gün içerisinde hastane işlemlerini tamamlayarak ön bildirim raporunu Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığı Beylerbeyi-İstanbul adresine bizzat ya da posta/kargo yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Güvenlik soruşturmaları 4-5 ay sürebilmektedir. Adayların ikamet ettikleri adreslerin değişmesi durumunda bildirimde bulunması gerekmektedir.

Güvenlik soruşturmaları ve hastane muayeneleri olumlu olan adayların atamaları yapılıp adreslerine yazılı tebligat yapılacak ve telefonla kendilerine bilgi verilecektir.

İlanın Tam Metin kılavuzu için buraya tıklayınız.

 

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.