İş Başvurusu

Deniz Kuvvetleri Sözleşmeli Subay Alımı

Yazan  | 

Deniz Kuvvetleri  Sözleşmeli Subay Alımı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3. Dönem Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alıyor. Sizlerde Paylaşacağımız Bilgilerle Sunaysanız Bu fırsatı Kaçırmanızı İstemeyiz.

T.C.DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

2013 YILI 3. DÖNEM MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Başvuru Tarihleri

01– 23 Ekim 2013

Başvuru Adresi

http://personeltemin.dzkk.tsk.tr

Bu kılavuz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na Muvazzaf/Sözleşmeli subay olmak için başvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Meslek olarak Subaylığı ve Denizciliği seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

İÇİNDEKİLER ALIM YAPILACAK SINIF, BRANŞ. KAYNAK VE AÇIKLAMALARI

1. YASAL DAYANAK :

2. KILAVUZDA GEÇEN BELLİ BAŞLI TANIMLARIN ANLAMLARI:

3. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

4. BAŞVURU YÖNTEMİ:

5. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

6. UYGULANACAK SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

7. YAZILI SINAVLAR :

8. YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN AÇIKLANMASI VE 2. SEÇİM AŞAMALARINA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

9. 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI :

10. DEĞERLENDİRME VE SEÇİM :

11. SONUÇLARIN ADAYLARA DUYURULMASI :

12. SAĞLIK MUAYENE İŞLEMLERİ:

13. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :

14. ÖN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ :

15. MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER :

16. KARARNAME/SÖZLEŞME YAPILMASI :

17. SINAV TAKVİMİ :

EK-A BRANŞLARA AİT SORU SORULABİLECEK MUHTEMEL ALT KONU BAŞLIKLARI EK-B ADAYLARDA ARANAN BOY-KİLO STANDARTLARI

EK-C ERKEK ADAYLAR İÇİN FİZİKİ YETENEK TESTİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ EK-Ç BAYAN ADAYLAR İÇİN FİZİKİ YETENEK TESTİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

2013 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMLARI SINAVLARINA KATILACAK ADAYLARIN

DİKKATİNE!

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ORGANLARI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

3. ALIM SÜRESİNCE HERTÜRLÜ RESMİ DUYURU VE BİLGİLENDİRME http://personeltemin.dzkk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

ALIM YAPILACAK SINIF, BRANŞ, KAYNAK VE AÇIKLAMALARI

Sınıfı Branşı Kaynaklar (Fakülte/ /Bölümler) Statü, Cinsiyet Açıklama
Öğretmen Eğitim Bilimleri – İnsan Kaynakları Yönetimi – İşletme – İstatistik – Endüstri Mühendisliği Muvazzaf, Erkek/Bayan Not 1, 2
Hukuk – Hukuk Fakültesi Muvazzaf, Erkek/Bayan Not 1, 3
İngiliz Dili ve Edebiyatı – İngilizce Öğretmenliği, -Öğretmenlik formasyonuna sahip olmak koşuluyla İngiliz Dil Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümleri Muvazzaf, Erkek/Bayan Not 1, 4
Alman Dili ve Edebiyatı – Almanca Öğretmenliği -Öğretmenlik formasyonuna sahip olmak koşuluyla Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Sözleşmeli, Erkek/Bayan Not 1, 5

Not 1 : Son sınıf öğrencisi veya mezunları başvurabilir. Adayların kararname/önsözleşme işlemleri için en geç Haziran 2014 döneminde mezun olabilmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihte mezun olamayan adayların işlemleri iptal edilir.

Not 2 : Eğitim Bilimleri kadrolarında da istihdam edilmek üzere personel temin edilecek, İnsan Kaynakları

dalında yüksek lisans/doktora eğitim almış personele öncelik verilecektir.

Not 3 : Deniz Kuvvetleri K.lığı karargâhı kadrolarında ve/veya Deniz Harp Okulu K.lığında öğretim görevlisi olarak görevlendirilmeleri planlanmaktadır. Ayrıca hukuk branşında temin edilen personele Deniz Kuvvetleri K.lığı hesabına Lisansüstü/Doktora eğitimi imkânı sağlanacaktır.

Not 4 : TOEFL-IBT sınavından en az 90 not almış olmak.

Not 5 : GOETHE ZERTİFİKAT C1 sınavından en az 75 not almış olmak.

 

1. YASAL DAYANAK :

a. 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkındaki Kanun ile Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğine dayanılarak en az dört yıllık öğrenim yapan fakülte veya yüksek okulları bitiren ve yukarıdaki çizelgede belirtilen erkek ve bayanlardan öğretmen sınıfında sözleşmeli subay alımı yapılacaktır.

b. Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik’e dayanılarak muvazzaf subay alımı yapılacaktır.

2. KILAVUZDA GEÇEN BELLİ BAŞLI TANIMLARIN ANLAMLARI:

a. Sözleşmeli Subay Adayı:

Sözleşmeli subay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak askeri eğitime

alınanlardır.

b. Ön Sözleşme:

TSK birlik, karargâh, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli subay adayları arasında askeri eğitime alınmaları konusunda yapılan ve askeri eğitim dönemi başlangıcı ile subaylık nasıp kararnamesinin onay tarihine kadar geçecek süreyi kapsayan sözleşmedir.

c. Sözleşme:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile sözleşmeli subay adaylarından, askeri eğitimi başarıyla tamamlayanlar arasında yapılan ve üç yıldan az, dokuz yıldan fazla olmamak üzere hizmet yükümlülüğü getiren yazılı bir belgedir.

ç. Sözleşmeli Subay:

Kendileri ile sözleşme yapılarak subay nasbedilen teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerini haiz subaydır.

ç. Muvazzaf Subay:

10 yıl hizmet yükümlülüğü bulunan; teğmen’den oramiral’e kadar rütbelere haiz

subaydır.

d. Askeri Eğitim:

Muvazzaf/Sözleşmeli subay adaylarına okul, kurum, sınıf okulu, kıtalar veya eğitim merkezlerinde yaptırılacak olan temel askerlik ile subaylık anlayışı kazandırma eğitimidir.

3. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER: a. Genel Koşullar:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(3) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Kanunun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden,

mahkum olmamak.

(3) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilmemiş olmak,

b. Öğrenimle İlgili Koşullar:

(1) Alım yapılacak branşlara uygun eğitim veren okullardan en geç Haziran 2014 döneminde mezun olabilmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihte mezun olamayan adayların temin işlemleri iptal edilir,

(2) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış denklik belgeleri bulunmak,

(3) Alım yapılacak branşa uygun ilanda belirtilen mesleki sertifikalara sahip olmak,

(4) Alımı yapılacak branşa göre belirlenen ve ilanda belirtilen sınavlardan istenilen yeterli notu almış olmak,

(5) Hukuk ve Eğitim Bilimleri branşı için pedagojik formasyon şartı aranmayacaktır.

(6) Alman Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğine başvuran adaylar için GOETHE ZERTİFİKAT C1 sınavından 75 ve daha yukarı puan almak.

(7) İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğine başvuran adaylar için TOEFL-IBT sınavında en az 90 not almış olmak.

c. Yaş İle İlgili Koşullar:

01 Ocak 2013 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(1) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak, (01 Ocak 1986 ve sonra doğanlar)

(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlardan ve beş yıl (hazırlık sınıfı hariç) ve daha fazla lisans eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak, (01 Ocak 1981 ve sonra doğanlar)

şartı aranır.

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine başlamadan önce yapılan ön sağlık muayenesinde (T.S.K.Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen ön sağlık koşullarını taşıyıp, taşımadıklarının tespit edilmesine yönelik) öngörülen koşulları taşımak.

(2) Sevk edileceği Asker Hastanesi/Sağlık Muayene Merkezinden(SMM) “Sınıfında Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sağlam raporu almak,

Kaynaklar:

(1) Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(2) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olanlar veya terhis edilenler,

(3) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Sivil Memur ve İşçiler,

(4) Askerlik hizmetini yedek subay, kısa dönem erbaş veya er olarak yapıp terhis edilenler ile askerlik hizmetini yerine getirip terhis edilenler (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar).

e. Özel Koşullar:

(1) Askerlik hizmetini yaparken başvuran yedek subay, kısa dönem erbaş/er ve erbaş/erler için MY 51-1(A)’da örneği bulunan, üç sicil amirinden uygun onaylı nitelik belgesi almak (Kıt’ada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip gönderilir),

(2) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden uygun onaylı MY 51-1(A)’da örneği bulunan nitelik belgesi almak (Kıt’ada üç ayını doldurmamış olanların nitelik belgesi üç ayı doldurmalarını müteakip gönderilir),

(3) Yedek subayların hizmet esnasında aldıkları sicil not ortalaması 85 not ve üzerinde olmak.

4. BAŞVURU YÖNTEMİ:

a. Başvurular sadece www.dzkk.tsk.tr internet adresindeki ”Personel/Öğrenci Alımları” sayfası altında http://personeltemin.dzkk.tsk.tr linkinde bulunan “2013 yılı 3. Dönem Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alımları” başlığından yapılacaktır.

b. Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen internet adresinden ”Aday Girişi” kısmına girerek istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.

c. Başvuru Sayfası”nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

ç. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir.

ç. Başvurular; 01 Ekim 2013 günü saat 14:00’da başlayıp, 23 Ekim 2013 günü saat 14:00’da sona erecektir.

d. Giriş sonrası her adaya bir şifre verilecektir. Adaylar şifreyle başvuru süresince başvurularını kontrol edip güncelleyebileceklerdir.

e. Adaylar, şifrelerini kaybetmeleri/unutmaları durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” kısmında daha önce girdikleri bilgileri girerek ekranlarından şifrelerini görebilirler. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Şifre Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

f. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ğ. Alım süresince her türlü duyuru http://personeltemin.dzkk.tsk.tr resmi internet sayfasından yapılacak olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur.

6. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

Yazılı sınava girecek adayların listesi ve sınav merkezleri 30 Ekim 2013 günü saat 17:00’da Deniz Kuvvetleri K.lığı resmi internet adresinden http://personeltemin.dzkk.tsk.tr ilan edilecek olup yazılı sınav 09 Kasım 2013 tarihinde icra edilecektir.

7. UYGULANACAK SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

a. Ön kayıtları yapılarak sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1) Genel kültür ve meslek bilgisi sınavına,

(2) Ön Sağlık muayenesine,

(3) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine,

(4) Mülakata tabi tutulacaklardır.

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki sınava giremez.

8. YAZILI SINAVLAR :

a. Sınav merkezleri ile ilgili planlama başvuru sonuçları ile birlikte ilan edilecektir. Aday sayısına bağlı olarak farklı/ilave sınav merkezi veya merkezlerinde sınav yapılması durumunda, adaylar bu konuda herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.

b. Yazılı sınavda;

(1) Eğitim Bilimleri ve Hukuk branşlarına test usulü 50 genel kültür, 50 meslek bilgisi (Eğitim Bilimleri için İnsan Kaynakları alanından, Hukuk için kendi alanından) olmak üzere 100 soru sorulacaktır.

(2) İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Alman Dili ve Edebiyatı branşlarına test usulü 50 genel kültür sorusu, müteakiben klasik usulü yazılı anlatım ve sözlü anlatım sınavları uygulanacaktır.

c. Yazılı Sınavda sorulabilecek Genel Kültür sınavına ait muhtemel alt konu başlıkları EK-A’de belirtilmiştir.

ç. Sınav soruları çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olarak hazırlanacaktır. Her bir yanlış cevap için doğru cevaptan 0,25 puan kırılır.

ç. Adayların sınavları optik okuyucu ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların, eğitim ve öğretim düzeylerindeki farklılıklar göz önünde bulundurularak, sınava giren adayların kendi içlerinde bir değerlendirme imkânı sağlamak için, sınav değerlendirmesi Standart Puan Hesaplaması ile yapılacaktır.

d. Genel kültür sınavından 30 standart puan ve daha yukarı, meslek bilgisi sınavından 35 standart puan ve daha yukarı puan olması kaydıyla, her iki sınavdan toplam 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Başarılı olan adaylar ön sağlık muayenesine alınır. Ön sağlık muayenesini geçen adaylar fiziki kabiliyet ve değerlendirme testine tabi tutulur. Yukarıda belirtilen barajları aşamayanlar başarısız sayılarak ön sağlık muayenesine alınmaz.

e. Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav talimatında açıklanır.

9. YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN AÇIKLANMASI VE 2. SEÇİM AŞAMALARINA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

Yazılı sınavı kazanan adayların listesi, 15 Kasım 2013 günü saat :17:00’da Dz.K.K.lığı resmi internet sayfasından http://personeltemin.dzkk.tsk.tr ilan edilecektir.

10. 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI :

Yazılı sınav sonuçlarının ilanı ile birlikte 2’nci seçim aşamalarının icra edileceği tarih ve yer ilan edilecektir.

a. Ön Sağlık Muayenesi :

Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine başlamadan önce yapılan ön sağlık muayenesinde (T.S.K.Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen ön sağlık koşullarını ile EK-B’de belirtilen boy/kilo standartlarını taşıyıp, taşımadıklarının tespit edilmesine yönelik) öngörülen koşulları taşımak.

b. Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testleri :

Yazılı sınavı kazanan adaylara 1500 m. koşu, şınav ve mekik testleri uygulanacaktır. Test ile ilgili ayrıntılı bilgi erkek adaylar için EK-C, bayan adaylar için EK-Ç’dedir. Değerlendirmede baraj puanı olmaksızın üç testin ortalaması 30 ve daha yukarı olanlar başarılı sayılır.

c. Öğretmenlik Uygulaması:

Öğretmenlik branşlarına başvuran adayların öğretmenlik branşına ait yeterliliklerinin tespiti için öğretmenlik uygulaması yapılacaktır (Hukuk ve Eğitim Bilimleri branşları hariç). Elde edilecek sonuçlar mülakat aşamasında veri olarak kullanılacaktır. (Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Uygulaması örnek olarak kullanılacaktır.)

ç. Mülakat :

Mülakatta aşağıdaki hususlara dikkat edilir. Her konu 50 tam puan üzerinden değerlendirilir. 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

(1) Dış görünüm (Kılık Kıyafet, Tuvalet (saç, sakal, temizlik), Fiziki Görünüm, Mülakata hazır oluşluk düzeyi)

(2) Anlatım(Anlatım düzgünlüğü ve konuya hakimiyet, sürati, intikal ve doğru yorumlaması, İkna Yeteneği)

(3) Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü (Dilde pelteklik, kekemelik, konuşma bozukluğu olup olmadığı)

(4) Kendine güveni (Liderlik vasıfları, Çekingenliği ve utangaçlığı, Rahatlığı, Saygısı, terbiye ve disiplin anlayışı, Psikolojik ve sosyal yapısı, Gereksiz jest ve mimikler)

(5) TSK hakkındaki görüş ve düşünceleri.

12. DEĞERLENDİRME VE SEÇİM :

a. Genel Kültür ve Meslek Bilgisi sınavı toplamının %70’i, Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testi’nin %10’u, mülakatın %20’si ve özel niteliklerden alınan puanların toplamına göre yapılır.

b. Tüm sınavları başarı ile geçen adayların nihai sıralamasında,

(1) Yüksek lisans yapanlara ilave 5 puan verilir,

(2) Doktora yapanlara ilave 10 puan verilir,

(3) Şehit eş ve çocuklarına 10, gazi eş ve çocuklarına 5 puan ilave edilmektedir.

(4) KPDS/ÜDS/YDS sınavı veya eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan (ÖSYM tarafından yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Kılavuzu) en az 75 puan almış adaylara 5 puan ilave edilir.

c. Başarı notu dikkate alınarak yapılan sıralamaya göre asil ve yedek adayın hastane sevk işlemleri başlatılır.

13. 2’NCİ SEÇİM AŞAMA SONUÇLARIN ADAYLARA DUYURULMASI :

2’nci seçim aşamaları sonuçlarının Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca onaylanmasından sonra sonuçlar Deniz Kuvvetleri K.lığı resmi internet sayfasından http://personeltemin.dzkk.tsk.tr ilan edilecektir.

14. SAĞLIK MUAYENE İŞLEMLERİ :

Yapılan sınavlardan başarılı olan adaylar TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında sağlık muayenelerinin yapılması amacıyla Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek Sağlık Kurulları/Asker Hastanelerine sevk edilirler.

15. GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ :

Sağlık muayene aşamasında başarılı olan adayların güvenlik soruşturması işlemleri başlatılır.

16. ÖN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ :

a. Sözleşmeli Subay Adayları için Güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanan ve mezun olduğunu ibraz eden adaylar ile Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Beylerbeyi/İSTANBUL adresinde ön sözleşmeleri yapılacaktır. Muvazzaf subay adayları için taahhütname imzalanacaktır.

b. Muvazzaf/Sözleşmeli subay adayı, çalışıyor ise çalışmakta olduğu işyerinden kursa başlamadan önce ayrılmak zorundadır.

17. MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER :

Adayların katılacağı eğitimler bilahare ilan edilecektir.

18. KARARNAME/SÖZLEŞME YAPILMASI : Sözleşmeli Subay;

Askeri eğitimi başarı ile tamamlayan sözleşmeli subay adayları 3 yıldan az, 9 yıldan fazla olmamak üzere sözleşme imzalarlar.

Muvazzaf Subay;

Muvazzaf subay adayları Cumhurbaşkanı’nca muvazzaf subay kararnamesinin onaylanması müteakip Teğmen rütbesiyle naspedilerek göreve/eğitime başlar.

 

 

19. SINAV TAKVİMİ :

Başvuru Tarihleri : 01 – 23 Ekim 2013

Başvuru Sonuçları ve Yazılı Sınav Yeri İlanı : 30 Ekim 2013 saat 17:00

Yazılı Sınav Tarihi : 09 Kasım 2013

Yazılı Sınav Sonuçları İlan Edilmesi : 15 Kasım 2013 saat 17:00

2’nci Seçim Aşamaları : Yazılı sınav sonuçlarının ilanı ile birlikte 2’nci seçim aşamalarının icra edileceği tarih ve yer ilan edilecektir.

2’nci Seçim Aşamaları Sonuçları : 2’nci Seçim aşamaları sonuçlarının onaylanmasından sonra

Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı

İnsan Kaynakları Başkanlığı İrtibat Numaraları

Telefon 0 (216) 310 93 65

Faks 0 (216) 310 7246

BRANŞLARA AİT SORU SORULABİLECEK MUHTEMEL ALT KONU BAŞLIKLARI 1. GENEL KÜLTÜR

S.NU BRANŞ ADI KONU BAŞLIKLARI
TÜRKÇE Sözcükte Anlam
TÜRKÇE Anlamca Kalıplaşmış Söz Öbekleri
TÜRKÇE
1 TÜRKÇE Cümlede Anlam
TÜRKÇE Paragraf
TÜRKÇE Anlatım Bozuklukları
İNKILAP TARİHİ 20.Yüzyıl Başlarında Osmanlı İmparatorluğu
İNKILAP TARİHİ I.Dünya Savaşı Sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nun Durumu
İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı
2 İNKILAP TARİHİ Kurtuluş Savaşı
İNKILAP TARİHİ Cumhuriyet Dönemi
İNKILAP TARİHİ Atatürk Devrimleri
İNKILAP TARİHİ Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Siyaseti
İNKILAP TARİHİ Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri
MİLLİ COĞRAFYA Dünyanın Şekli ve Hareketleri
MİLLİ COĞRAFYA Harita Bilgisi
MİLLİ COĞRAFYA Türkiye Denizleri ve Boğazları (Kavrama Düzeyli)
Türkiye Bölgeler Coğrafyası (Kavrama Düzeyli)
3 MİLLİ COĞRAFYA Türkiye Ekonomik Coğrafyası (Kavrama Düzeyli)
MİLLİ COĞRAFYA Türkiye Beşeri Coğrafyası (Kavrama Düzeyli)
MİLLİ COĞRAFYA Türkiye Jeomorfolojisi (Kavrama Düzeyli)
MİLLİ COĞRAFYA Türkiye İklimi
MİLLİ COĞRAFYA Türkiye’nin Pakt ve ilişkide Olduğu Ülkeler Beşeri ve Ekonomik Özellikler
MİLLİ COĞRAFYA Çevre Sorunları
4 T.C. ANAYASASI (Son değişiklikleri ihtiva edecek şekilde)
5 ULUSLARARASI KURULUŞLAR / SÖZLEŞME / ANTLAŞMALAR (Birleşmiş Milletler, NATO, Lozan Antlaşması, Montreux Sözleşmesi, 1947 Paris Sözleşmesi)
AKTÜEL KONULAR
6 (Son bir sene içerisinde basın organlarında yayımlanmış ekonomi, siyasal, spor, sanat vb. güncel olaylar.)

Yukarıda yer alan konu ve alt konular referans olarak belirtilmiştir. Sınav soruları hazırlanırken yukarıda belirtilen alt konu başlıklarından ve/veya benzer konu başlıklarından yararlanılacaktır.

Boy (cm) Ağırlık Ust Ağırlık Alt Sınırı Boy (cm) Ağırlık Üst Ağırlık Alt Sınırı
Sınırı (kg) (kg) Sınırı (kg) (kg)
164 72 51 153 60 44
165 72 52 154 61 45
166 72 52 155 62 45
167 73 53 156 63 46
168 73 54 157 63 46
169 74 54 158 65 47
170 75 55 159 65 48
171 76 56 160 66 48
172 77 56 161 67 49
173 78 57 162 68 49
174 79 58 163 69 50
175 80 58 164 69 51
176 81 59 165 70 51
177 81 60 166 70 52
178 82 60 167 71 53
179 83 61 168 73 53
180 84 62 169 74 54
181 85 62 170 75 54
182 86 63 171 75 55
183 87 64 172 76 56
184 88 64 173 77 56
185 89 65 174 78 57
186 90 66 175 79 58
187 91 66 176 80 58
188 92 67 177 81 59
189 93 68 178 82 60
190 191 94 95 69 70 179 180 83 84 60 61
192 96 70 181 85 62
193 97 71 182 86 62
194 98 72 183 87 63
195 99 72 184 88 64
196 100 73 185 88 64
197 101 74 186 89 65
198 102 75 187 90 66
199 103 75 188 91 67
200 104 76 189 92 67
201 105 77 190 93 68
202 106 78 191 94 69
203 107 78 192 95 70
204 108 79 193 96 70
205 109 80 194 97 71
206 110 81 195 98 72
207 111 81 196 99 72
208 112 82 197 100 73
209 114 83 198 101 74
210 115 84 199 200 201 102 104 105 75 76 76
202 106 77
203 107 78
204 108 79
205 109 79
206 110 80
207 111 81
208 112 82
209 113 83
210 114 83

ERKEK ADAYLAR İÇİN FİZİKİ YETENEK TESTİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

ŞINAV 1500 M.KOŞU MEKİK
Tekrar Puan Süre dk. Puan Tekrar Puan
1 2 3 1’inci Grup 2’nci Grup 3’üncü Grup 1 2 3
40 100 6.30-6.39′ 100 40 100
39 98 6.40-6.49′ 98 100 39 98
38 96 6.50-6.59′ 94 98 100 38 96
37 94 7.00-7.09′ 90 94 98 37 94
36 92 7.10-7.19′ 85 90 94 36 92
35 90 100 7.20-7.29′ 75 85 90 35 90 100
34 88 97 7.30-7.39′ 65 75 85 34 88 97
33 86 94 7.40-7.49′ 55 65 75 33 86 94
32 84 92 7.50-7.59′ 50 55 65 32 84 92
31 82 90 8.00-8.09′ 40 50 55 31 82 90
30 80 88 8.10-8.19′ 36 40 50 30 80 88
29 78 86 8.20-8.29′ 32 36 40 29 78 86
28 76 84 8.30-8.39′ 28 32 36 28 76 84
27 74 82 8.40-8.49′ 24 28 32 27 74 82
26 72 80 8.50-8.59′ 20 24 28 26 72 80
25 70 78 100 9.00-9.09′ 16 20 24 25 70 78 100
24 68 76 97 9.10-9.19′ 12 16 20 24 68 76 97
23 66 74 94 9.20-9.29′ 8 î 12 16 23 66 74 94
22 64 72 91 9.30-9.39′ 4 8 12 22 64 72 91
21 62 70 88 9.40-9.49′ 0 4 8 21 62 70 88
20 60 68 85 9.50-9.59′ 0 4 20 60 68 85
19 58 66 82 10.00′ 0 19 58 66 82
18 56 64 80 18 56 64 80
17 54 62 77 17 54 62 77
16 52 60 74 16 52 60 74
15 50 58 72 15 50 58 72
14 47 56 70 14 47 56 70
13 44 54 68 13 44 54 68
12 40 50 66 12 40 50 66
11 38 48 64 11 38 48 64
10 35 46 60 10 35 46 60
9 32 44 55 9 32 44 55
8 29 40 50 8 29 40 50
7 26 35 45 7 26 35 45
6 23 30 40 1 ‘in Grup : 17-25 Yaş Arası 2’nci Grup : 26-30 Yaş Arası 3’üncü Grup : 31-35 Yaş Arası 6 23 30 40
5 20 25 35 5 20 25 35
4 15 20 30 4 15 20 30
3 10 15 20 3 10 15 20
2 5 8 10 2 5 8 10
1 1 1 1 1 1 1 1

BAYAN ADAYLAR İÇİN FİZİKİ YETENEK TESTİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

ŞINAV 1500 M.KOŞU MEKİK
Tekrar Puan Süre dk. Puan Tekrar Puan
1 2 3 1’inci Grup 2’nci Grup 3’üncü Grup 1 2 3
20 100 9.00-9.09′ 100 20 100
19 98 9.10-9.19′ 96 19 98
18 96 9.20-9.29′ 92 100 18 96
17 94 100 9.30-9.39′ 88 96 17 94 100
16 92 98 9.40-9.49′ 84 92 100 16 92 98
15 90 96 9.50-9.59′ 80 88 96 15 90 96
14 85 94 100 10.00-10.09′ 76 84 92 14 85 94 100
13 80 92 97 10.10-10.19′ 72 80 88 13 80 92 97
12 75 90 95 10.20-10.29′ 68 76 84 12 75 90 95
11 70 85 92 10.30-10.39′ 64 72 80 11 70 85 92
10 65 80 90 10.40-10.49′ 60 68 76 10 65 80 90
9 60 75 84 10.50-10.59′ 56 64 72 9 60 75 84
8 55 70 80 11.00-11.09′ 52 60 68 8 55 70 80
7 50 65 75 11.10-11.19′ 48 56 64 7 50 65 75
6 45 60 70 11.20-11.29′ 44 52 60 6 45 60 70
5 40 50 60 11.30-11.39′ 40 48 56 5 40 50 60
4 30 40 50 11.40-11.49′ 36 44 52 4 30 40 50
3 20 30 40 11.50-11.59′ 34 t 40 48 3 20 30 40
2 10 15 20 12.00-12.09′ 30 36 44 2 10 15 20
1 5 10 15 12.10-12.19′ 28 34 40 1 5 10 15
12.20-12.29′ 24 30 36
12.30-12.39′ 20 28 34
12.40-12.49′ 15 24 30
12.50-12.59′ 10 20 28
13.00-13.09′ 5 15 24
13.10-13.19′ 0 10 20
13.20-13.29′ 5 15
13.30-13.39′ 0 10
13.40-13.49′ 5
13.50′ 0
1 ‘in Grup : 17-25 Yaş Arası 2’nci Grup : 26-30 Yaş Arası 3’üncü Grup : 31-35 Yaş Arası

1 ‘in Grup : 17-25 Yaş Arası 2’nci Grup : 26-30 Yaş Arası 3’üncü Grup : 31-35 Yaş Arası

 

DÖNEM BİLGİLERİ

Personel Temin Türü:Sozlesmeli Subay

Dönem Adı:2013 YILI 3. DÖNEM

Kayıt Başlama Tarihi:01.10.2013 (14:00:00)

Kayıt Bitiş tarihi:23.10.2013 (14:00:00)

Son Güncelleme Tarihi:23.11.2013 (14:00:00)

Temin Detayları
S.No Okul Bölüm Meslek KPSS Tür KPSS Yıl Taban Not Cinsiyet Doğum T. Min-Max
1 ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL (LİSANS) ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM BİLİMLERİ 0.00 BAY/BAYAN
2 ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL (LİSANS) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİM BİLİMLERİ 0.00 BAY/BAYAN
3 ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL (LİSANS) İSTATİSTİK EĞİTİM BİLİMLERİ 0.00 BAY/BAYAN
4 ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL (LİSANS) İŞLETME EĞİTİM BİLİMLERİ 0.00 BAY/BAYAN
5 YÜKSEK LİSANS ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM BİLİMLERİ 0.00 BAY/BAYAN
6 YÜKSEK LİSANS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİM BİLİMLERİ 0.00 BAY/BAYAN
7 YÜKSEK LİSANS İSTATİSTİK EĞİTİM BİLİMLERİ 0.00 BAY/BAYAN
8 YÜKSEK LİSANS İŞLETME EĞİTİM BİLİMLERİ 0.00 BAY/BAYAN
9 ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL (LİSANS) ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMEN/ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI 0.00 BAY/BAYAN
10 ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL (LİSANS) ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN/ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI 0.00 BAY/BAYAN
11 YÜKSEK LİSANS ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMEN/ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI 0.00 BAY/BAYAN
12 YÜKSEK LİSANS ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN/ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI 0.00 BAY/BAYAN
13 ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL (LİSANS) HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN/HUKUK 0.00 BAY/BAYAN
14 YÜKSEK LİSANS HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN/HUKUK 0.00 BAY/BAYAN
15 ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL (LİSANS) AMERİKAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMEN/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 0.00 BAY/BAYAN
16 ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL (LİSANS) İNGİLİZ DİL BİLİMİ ÖĞRETMEN/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 0.00 BAY/BAYAN
17 ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL (LİSANS) İNGİLİZ DİL EĞİTİMİ ÖĞRETMEN/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 0.00 BAY/BAYAN
18 ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL (LİSANS) İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 0.00 BAY/BAYAN
19 ÜNİVERSİTE/YÜKSEKOKUL (LİSANS) İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 0.00 BAY/BAYAN
20 YÜKSEK LİSANS AMERİKAN DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMEN/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 0.00 BAY/BAYAN
21 YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ DİL BİLİMİ ÖĞRETMEN/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 0.00 BAY/BAYAN
22 YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ DİL EĞİTİMİ ÖĞRETMEN/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 0.00 BAY/BAYAN
23 YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 0.00 BAY/BAYAN
24 YÜKSEK LİSANS İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN/İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 0.00 BAY/BAYAN

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.