Sözleşmeli Personel Alımı

Kütahya İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan  | 

Kütahya İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasına göre tam zamanlı sözleşmeli statüde istihdam edilmek üzere 1 adet inşaat Mühendisi alınacaktır.

ALINACAK KADRO ÜNVANI SINIFI NİTELİĞİ
İnşaat Mühendisi T.H. Fakültelerin inşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya en az bir yıl tecilli olmak.

3. Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.

4. Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak.

 

5. Atanacağı pozisyon için tabloda belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak.

6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

7. İlimizde şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı il Özel İdaresi Kanununun 5. maddesinde ” il Özel İdaresinin görev alanı il sınırını kapsar” hükmüne istinaden ilimize bağlı 12 ilçenin herhangi birinde il Özel idaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek.

8. Görevin gerektirdiği yazılım programlarını kullanmak. BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Adayların 02.07.2014-11.07.2014 tarihleri arasında dilekçe, diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ile birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Kişiler özgeçmişleriyle başvuracaklardır.

3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya sahte evrakla müracaat edenler işe başlamış olsalar bile sözleşmeleri iptal edilecek ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.

4. Müracaatlar 14.07.2014 tarihinde değerlendirmeye tabi tutulacak olup, komisyon tarafından yapılacak ön değerlendirme neticesinde mülakat sınavına çağrılacak adaylar tespit edilecektir.

5. Mülakata çağırılacak adaylar idaremizin web sayfasından duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, ilgililere ayrıca yazılı ya da sözlü tebligat yapılmayacaktır.

6. Sözlü sınav 16.07.2014 tarihinde il Özel idaresi merkez binasında yapılacaktır.

7. Sözü sınavı kazanan adayın ismi 17.07.2014 tarihinde idaremizin www.kutahyaozid.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

SINAV SONUNDA SÖZLEŞME YAPILACAK OLAN ADAYDAN İSTENECEK BELGELER

1. Cumhuriyet Savcılığı adli sicil belgesi.

2. Resmi sağlık kurulu raporu.(şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışabileceğine dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu),

3. Mezun olduğu okul diplomasının notertasdikli sureti.

4. Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya tecilli olduğuna dair belge.

5. 2 adet resim

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.