Sözleşmeli Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan  | 

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 2013ve 2014 KPSSP3 (B) Grubu puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 4 (dört) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 (sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b.Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c.(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)

d.Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4′üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e.Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.

B-OZEL ŞARTLAR;

a)Yazılım Geliştirme Uzmanı (JAVA) (3 kat)

Bu kadroda 2 (iki) personel istihdam edilecektir.

i.Nesne yönelimli tasarım kavramlarına hakim olmak.

ii.Nesne yönelimli yazılım yönetimi araçlarına hakim olmak.

iii.Yazılım proje süreçlerini tasarlayabilecek ve yönetebilecek olmak.

iv.İyi derecede Oracle Veritabanı tecrübesi ve SQL/PLSQL bilgisine sahip olmak.

v.JAVA Enterprise Edition 6 ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

vi.JSF 2.0 (PrimeFaces), ORM ( Hibemate , JPA veya EclipseLink) teknolojilerini kullanmış olmak.

vii.Dependency Injection(DI) metodolojisini kullanmış olmak. (Spring veya CDI).

viii.Jenkins, SVN gibi versiyon kontrol ve sürekli entegrasyon (Continuous Integrity) sistemleri hakkında bilgili ve deneyimli olmak.

Tercihen

ix.Bilgisayar Mühendisliği mezunu olmak.

x.Yüksek lisans sahibi olmak.

xi.MVC modelinde tecrübe sahibi olmak.

b)Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (2 kat)

Bu kadroda 2 (iki) personel istihdam edilecektir.

i.Microsoft .Net, C#, ASP, ASP.NET (1.1, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0 ve 4.5) versiyonlarında yazılım geliştirme dilleri ve teknolojilerinde deneyimli olmak.

ii.Yazılım mimarisi geliştirme ve veri tabanı tasarımı konusunda deneyimli olmak.

iii.Oracle 10g ve üzeri veya MS SQL 2005 ve üzeri veritabanı versiyonlarında uygulama geliştirmiş ve ilişkisel veritabanı mantığına hakim olmak.

iv.İleri seviyede T-SQL veya PLSQL bilgisine sahip olmak.

v.Geniş Ölçekli Windows Desktop ve Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, Windows Services, EDM (Entity Data Model), LINQ, Web Servis (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML, CSS, JavasScript, Ajax) konularında uygulama geliştirmiş olmak.

vi.SVN veya Team Foundation Server üzerinde proje geliştirmiş olmak.

Tercihen

vii.Bilgisayar mühendisliği mezunu olmak.

viii.Yüksek lisans sahibi olmak.

ix.MVC modelinde tecrübe sahibi olmak.

c)Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (3 kat)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir

i.Microsoft.Net C#, Asp.Net, PL/SQL platformlarında kurumsal yazılım geliştirmiş olmak.

ii.Yazılım mimarisi geliştirme, veri tabanı tasarımı, uçtan uca uygulama geliştirme ve uygulamaya alma konusunda deneyimli olmak, tercihen kullanıcı eğitimleri vermiş olmak.

iii.Güncel (MS SQL, Oracle, MySql, DB2, FireBird, MS Access) veri tabanları üzerinde uygulama geliştirmiş ve ilişkisel veri tabanı mantığına hakim olmak.

iv.İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak.

v.Geniş ölçekli Windows Desktop ve Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, Windows servisleri, web servis (Soap, Wcf, Wsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (Dhtml, Xhtml, Css, Javascript, Ajax, Asp Net, Mvc) konularında uygulama geliştirmiş olmak.

vi.Çok kullanıcılı client-server mimarisi ile çalışan sistemler için yazılım mimarisi ve yazılım geliştirmesi yapmış olmak.

vii.Delphi platformunda kurumsal yazılım geliştirmiş olmak.

viii.Crystal Reports, DevExpress kullanmış olmak.

ix.Team Foundation Server yada Toad-SVN üzerinde proje geliştirmiş olmak.

x.Tercihen endüstriyel haberleşme üniteleri (Plc, Tcp modem) ve tıbbi cihazlar ile çalışmış olmak.

xi.Hastane Bilgi Yönetim Sistemi analiz, tasarım ve yazılım geliştirme konusunda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak.

xii.SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonu konusunda deneyimli olmak.

xiii.Sağlık Net sistemi ile bütünleşik yazılım geliştirmiş olmak.

xiv.Ris/Lis ve benzeri sağlık cihazları ile bütünleşik yazılım geliştirmiş olmak ve Dicom, HL7 standartlarına hakim olmak.

d)Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (3 kat)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i.Microsoft.Net C#, Asp.Net, PL/SQL platformlarında kurumsal yazılım geliştirmiş olmak.

ii.Yazılım mimarisi geliştirme, veri tabanı tasarımı, uçtan uca uygulama geliştirme ve uygulamaya alma konusunda deneyimli olmak, tercihen kullanıcı eğitimleri vermiş olmak.

iii.Güncel (MS SQL, MySql) veri tabanları üzerinde uygulama geliştirmiş ve ilişkisel veri tabanı mantığına hakim olmak.

iv.İleri seviyede Sql bilgisine sahip olmak.

v.Geniş ölçekli Windows Desktop ve Web tabanlı (çok katmanlı) uygulama geliştirme, Windows servisleri, web servis ( Wsdl, Xml) ve web teknolojileri (Asp Net) konularında uygulama geliştirmiş olmak.

vi.Çok kullanıcılı clientserver mimarisi ile çalışan sistemler için yazılım mimarisi ve yazılım geliştirmesi yapmış olmak.

vii.DevExpress kullanmış olmak.

viii.Team Foundation Server üzerinde proje geliştirmiş olmak.

ix.Hastane Bilgi Yönetim Sistemi analiz, tasarım ve yazılım geliştirme konusunda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak.

x.SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonu konusunda deneyimli olmak.

e)Yazılım Geliştirme Uzmanı (Oracle) (2 kat)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i.Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) analiz ve tasarımı ile birlikte Oracle Forms/Reports Builder 6.0 ile HBYS yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

ii.İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak.

iii.SVN ve benzeri araç üzerinde proje geliştirmiş olmak.

iv.Yazılım mimarisi geliştirme ve veritabanı tasarımı konusunda deneyimli olmak.

v.HBYS sistemi devreye alma, son kullanıcı eğitimleri verme ve 7/24 sistem desteği sağlama konusunda tecrübeli olmak.

Tercihen

vi.Microsoft .Net veya Java Teknolojileri ile kurumsal yazılım geliştirmiş olmak.

f)Proje İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu (4 kat)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i.Büyük Ölçekli (en az 1000 kullanıcılı) bilişim projeleri yazılım geliştirme faaliyetlerinde, yönetiminde, gereksinim analizi ve fizibilite süreçlerinde tecrübeli olmak.

ii.Program Destek, Sistem, Donanım, Analist ve Yazılım Ekipleri arasında koordinasyon tecrübesi olmak.

iii.Kalite Yönetimi, Dokümantasyon ve ISO standartları konusunda tecrübeli olmak.

iv.Proje Yönetimi araçlarını (MS Project) iyi derecede biliyor olmak.

v.İş süreçleri geliştirme, tasarım ve simülasyon araçları (QPR, Visio) konusunda bilgili olmak.

vi.Nesneye yönelik analiz, tasarım, yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında deneyimli olmak.

vii.Büyük ölçekli Kurumsal firmalarda ERP projelerinin analizi, tasarımı ve test aşamalarının

her birinde tecrübe sahibi olmak.

viii.Oracle, MS SQL Server veri tabanları, PL/SQL, SQL konusunda tecrübe sahibi olmak, Veri tabanı modelleme bilgisine sahip olmak.

Tercihen

i.Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı vb. proje hazırlık tecrübesi sahibi olmak.

ii.PMP sertifikası sahibi olmak.

iii.Kamu İhale Kanunu (KİK) Yönetmeliği ve kamuda satın alma, muayene ve kabul işleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

iv.15 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak.

II-ISTENILEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERI-TARIHI;

Başvurular, 25/08/2014 – 05/09/2014 tarihleri arasında http://www.istanbul.edu.tradresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 05/09/2014 tarihi mesai bitimine kadar Istanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

a.Başvuru formu (Fotoğraflı).

b.Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır).

c.Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

d.Adli sicil belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır).

e.GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır).

f.GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge.

g.Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

h.Özgeçmiş

i.İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır).

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70′i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30′ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının dört (4) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbul.edu.tr sitesinde 12/09/2014 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV-SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

1.Proje Yönetimi

2.Yazılım Mühendisliği

3.Veritabanı sorgulama, tasarımı ve yönetim sistemleri

4.Programlama Dilleri (Java, SQL, PL/SQL,.NET)

5.Yazılım mimarisi

6.Bilgisayar Ağları

7.Bilgi Güvenliği

8.İşletim Sistemleri

9.Karar Destek Sistemi ile ilgili konular

10.Bilgisayar Donanımı

11.Web Programlama ve teknolojileri

12.Modelleme ve Simulasyon

13.Pozisyonla ilgili diğer konular,

Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları

1,2,3,4,5,6,7,8,11,13 sırasında belirtilenler

1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13 sırasında belirtilenler

Yazılı sınav, 22/09/2014 tarihinde saat 12:00 – 14:00 saatleri arasında İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof.Dr.Ümit Doğanay cad. İktisat Fakültesi Ek Bina No:6 Kat:1 Beyazıt/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav tarihi ise yazılı sınav tarihinden itibaren engeç onbeş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

V-DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VI – SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.istanbul.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

Uygulamalı sınav sonuçları, www.istanbul.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII – ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.