KPSS

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı KPSS’siz Personel Alımı

Yazan  | 

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı KPSS’siz Personel Alımı

Yeyni kurulan Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na 300 personel alınacak. Peki bu pe rsoneller nasıl istihdam edilecek ?

Çanakkale Tarihi Alanının doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin, harp tarihi esaslarına ve çevreye uyumlu olarak korunması ve geliştirilmesi için “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı” kuruldu. Yeni kurulan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na KPSS‘siz personeller alınacak.

Kuruluma dair Kanun, 28 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Kurulan Başkanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürütecek.

5 YILLIK HİZMETİ OLAN, BAŞKAN OLABİLİR

Kurul Başkanı, en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan, mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip, mesleği ile ilgili olarak kamuda veya özel sektörde en az beş yıl çalışmış olanlar arasından müşterek kararname ile atanacak.

 

5 ANA HİZMET BİRİMİ OLUŞTURULDU

Başkanlıkta, 5 hizmet birimleri kuruldu. Kurulan hizmet birimleri şu şekildedir:
a) Alan Planlama ve Proje Grup Başkanlığı
b) Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığı
c) Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı
ç) Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı
d) Hukuk Müşavirliği

İŞÇİ STATÜSÜNDE 300 PERSONEL OLACAK

Başkanlık hizmetleri, toplam sayısı üç yüzü geçmemek üzere, iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen Devlet memuriyetine atanma yeterliliğini haiz uzman personel ve destek personeli eliyle yürütülür. Bu 300 sayısı, Bakanlar Kurulu kararıyla atanabilecektir. Uzman personelin 4 yıllık fakülte mezunu olması gerekmektedir.

Memur ve akademisyen olarak çalışanlar aylıksız izinli olarak veya görevlendirme suretiyle, Başkanlıkta çalışabilecek. Buna dair detaylar Kanunun 7. maddesinde düzenlenmiştir. Ancak memur ve akademisyenler arasından görevlendirmeyle çalıştırılacak personelin sayısı yüzde 30′u geçemeyecek.

YERLİ DANIŞMAN VE UZMAN ÇALIŞTIRABİLECEK

Başkanlık, Bakan onayı alınarak özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerinde; vekalet, istisna veya iş sözleşmesi ile yabancı danışman ve uzmanları, istisna sözleşmesi ile de yerli danışman ve uzmanları çalıştırabilecek.

İŞÇİLER NASIL ALINACAK?

Yayımlanan Kanunda alınacak işçilerin, Devlet memurluğuna atanma yeterliliğine haiz olmasından bahsedilmiş, başkaca da bir şart ileri sürülmemiştir. Kanunun 7. maddesinin 7. fıkrasında Başkan ile diğer personelin ücreti ile diğer mali haklarının üst sınırının, Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede şunu söyleyebiliriz. Burada çalışacak personel, memur veya sözleşmeli personel değildir ama ücretleri BKK ile belirlendiği için işçi de değildir. Dolaysıyla burada İŞKUR aracılığıyla işçi istihdamı olmayacaktır.

Yayımlanan Kanuna göre, 300 kişi herhangi bir nitelik aranmaksızın istihdam edilebilecektir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.