Sözleşmeli Personel Alımı

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan  | 

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8 maddesi uyarınca 3(üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Çalışma Süresi Adet Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanı (TL) Özel Nitelikler
Tanı Zamanlı 1 3 Kat Kıdemli Yazılım Uzmanı

1. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak (SGK gün sayısına bakılacaktır)

2. En az 2 yıl kıdemli yazılım uzmanı veya takım lideri pozisyonunda çalışmış olmak

3. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak

4. MCPD web Developer 4 (ve üzeri) sertifikasına sahip olmak,

5. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

6. .NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyimli ve en az iki kurumsal projede görev almış olmak

7. Object- oriented programming kavramlarına ve mantığına hakim olmak

8. .NET Framev / ork 4 ve üstü, ASP.NET, Cff.NET, ADO.NET, US 8.0, WCF, ASP.NET MVC teknolojilerine hakim olmak ve projelerde kullanmış olmak

9. Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript , JQuery ) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

10. web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak

11. XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak

12. UNQve Entity Framework konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

13. Transact -SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,

14. MS SQL Server ve Oracle ve/veya MySQL veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak

15. Windows servisleri ve TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

16. Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,

17. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konulannda bilgi sahibi olmak.

18. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak

19. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak

20. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak

21. Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak

22. Tercihen;

• Microsoft Specialist : Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS) sertifikasına sahip olmak

• Herhangi bir veri tabanı admin veya developer sertifikasına sahip olmak • ORM Kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

• Java ile Hibernate kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

• SOA tabanlı mimari ile proje geliştirmiş olmak,

• MVC, MWM Mimari tabanlı uygulama geliştirmiş olmak.

Tanı Zamanlı 1 2 Kat Yazılım Uzmanı

1. Yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak (SGK gün sayısına bakılacaktır)

2. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

3. .NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyimli ve en az bir kurumsal projede görev almış olmak

4. Object- oriented programming kavramlarına ve mantığına hakim olmak

5. .NET Framework 4 ve üstü, ASP.NET, C»NET, ADO.NET, US 8.0, WCF, ASP.NET teknolojilerine hakim olmak ve projelerde kullanmış olmak

6. Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript , JOuery ) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

7. web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak

8. XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak

9. LINQ ve Entity Framework konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

10. Transact -SQL ve/veya PL/SOL bilgisine sahip olmak,

11. MS SQL Server ve/veya Oracle ve/veya MySQL veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak

12. Windows servisleri ve TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

13. Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,

14. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konulannda bilgi sahibi olmak.

15. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak

16. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak

17. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak

18. Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak

19. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak

• Microsoft Certifıed Professional Developer (MCPD)

• Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

• Microsoft Specialist : Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

Tam Zamanlı 1 4 Kat Veri Tabanı Yöneticisi

1. Büyük ölçekli (en az 5.000 kullanıcıya sahip) bilgi işlem birimlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak

2. MS SQL ve Oracle mimarisini bilmek ve bu konuda tecrübe sahibi olmak

3. MS SQL sunucusu * high avafibilıty * konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

4. ms sql sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım ( eti) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak

5. MS SQL Database Developer ve Administrator başlıklarında MCSA, MCSE, MCiTP sertifikalarından birine sahip olmak

6. Oracle veritabanı Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

7. ileri seviyede PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak

8. Linux, Uni * ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak

9. Veritabanı sistemleri yönetimi, Veritabanı duster kurulum (Çok Node’lu mimari), Yedekleme, sorun giderme operasyonları, Performance /SQL Tuning , konusunda en az 4 yıllık deneyimli olmak

10. Sistemlerin sürekliliği konusunda tecrübeli (RAC, RAID, standby ) en az 4 yıl deneyimli olmak

11. Business intelligence , Hadoop ve Big Data konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak

12. Üniversite bünyesindeki tüm veritabanlarını (MS SOL, Oracle ) yönetebilecek deneyim ve sorumlulukta olmak

13. Proje yönetimi ve risk yönetimi konulannda deneyim sahibi olmak

14. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak

15. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak

16. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak

17. Erkek adaylar için en az 2 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak

18. Tercihen;

• OCP sertifikasına sahip olmak

• Cff ve Microsoft yazılım teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile aşağıda belirtilen nitelikler aranır.

GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

ç) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

NİTELİKLER

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) (a) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için Sınav tarihi itibariyle en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmaları (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

ç) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adayların www.gazi.edu.tr web adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formunu” tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte 04-25 Ağustos 2014 tarihleri arasında Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA adresinde bulunan Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edildiği takdirde suretler Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanacaktır)

Başvuru formuna eklenecek belgeler şunlardır;

a) Yüksek Öğrenim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin yada eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi)

c) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge(yazılım pozisyonları için)

ç) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

d) Çalışma sürelerini gösteren belgeler,

•Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

•Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge.

e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi ( KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır. ) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilanda istihdam edileceği belirtilen sayının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması durumunda bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecekti r.

Sınava katılmaya hak kazananlara ilişkin liste Rektörlüğümüz internet adresinde başvuru bitim tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı duyurulan adaylar, www.gazi.edu.tr adresinden veya Personel Dairesi Başkanlığından fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebileceklerdir.

SINAV KONULARI

Yukarıda belirtilen tüm hususlar

SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Sınav, 11-12 Eylül 2014 tarihleri arasında sözlü / uygulamalı olarak Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 06500 Teknikokullar ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için en az 70 puan almış olmak şarttır.

b) Sınav sonuçlarına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

c) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması, adayların uygun görülmemesi durumunda Rektörlük, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

ç) Sınava girmeye hak kazanan adayların fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ve fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesi bulundurması zorunludur. Sınav Giriş Belgesi olmayanlar sınava alınmaz.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen pozisyonlardan Proje Yöneticisi için sözleşme ücret tavanının dört katı, Bilgi Güvenliği Uzmanı ve Yazılım Takım Lideri için sözleşme ücret tavanının üç katı, diğer pozisyonlar için iki katı olarak belirlenmiştir. Ancak Kurum, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

Adres: Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA Tel: 0312-202 24 07-08-09-10-11

Bu ilan 04 Ağustos 2014 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı sitesinde yayınlanmıştır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.