Sözleşmeli Personel Alımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Yazan  | 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

SON BAŞVURU TARİHİ : 08/10/2014

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesi doğrultusunda, personel alınacaktır.

A) ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

SIRANO ÜNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
1 SİSTEMPROGRAMCISI 1 -Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.-Linux, Unix, Windows platformlarında deneyim sahibi olmak.-SAP Basic, Oracle ve SQL Database yönetimlerinde deneyim sahibi olmak.

-CİSCO CCNA, SQL Server konularında sertifika sahibi olmak.

-En az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak ve belgelemek.

-En az 1 (bir) yıl Bilgi İşlem Merkezi’nde Programcı olarak çalışmış olmak.

B)GENEL ŞARTLAR

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.Adayların bu sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 05-06 Temmuz 2014 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’na girmiş olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde, Lisans mezunları için KPSSP3 kullanılacaktır.

3.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4.Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

C)SINAV

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesinin (c) bendi gereğince “Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.” denildiğinden; adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav 16 Ekim 2014 tarihinde Personel Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.

D)BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Başvuru Formu (http://personel.comu.edu.tr/formlar.php)sayfasından temin edilebilir

2-Nüfus cüzdanı örneği

3-Öğrenim Belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi)

4-2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya internet çıktısı

5-Başvuru yapılacak pozisyonunun şartlarını gösteren belgelerin aslı veya onaylı örnekleri.

E)BAŞVURU YÖNTEMİ

1-Giriş koşullarını taşıyan adaylar; ilan tarihinden itibaren 15 gün süreyle, www.comu.edu.tradresinden temin edecekleri başvuru formu ve istenen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na başvuracaklardır.

2-Eksik belge veya süresinde yapılmayan ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

F)SONUÇ

Sonuçlar www.comu.edu.tradresinde ilan edilecek. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, sözlü sınava katılacak adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.