Sözleşmeli Personel Alımı

Bozkır Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Yazan  | 

Bozkır Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı, unvan adedi, cinsiyeti, öğrenim durumu belirtilen 2 (iki) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

SIRA NO ÜNVANI ADET SINIFI EĞİTİM DURUMU
1 Mimar 1 TH 4 Yıllık Fakülte Mühendislik Bölümü
2 Harita Mühendisi 1 TH 4 Yıllık Fakülte Mühendislik Bölümü

Giriş Sınavı ve Tarihi: Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup; Sözlü sınav tarihi 10.07.2014 saat 14:00 olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi

 

niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonucu belediyemiz ilan panosuna asılacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

5- Konya İli sınırları içersinde ikamet ediyor olmak.

6- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

7- Mesleğinde en az 2 yıllık tecrübesi olmak

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların 30.06.2014-07.07.2014 tarihleri arasında saat 17:00′ye kadar Bozkır Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.

2- Nüfus cüzdan fotokopisi.

3- Adaylar tarafından doldurulacak Başvuru Formu(Form kurumdan temin edilecektir.)

4- Sağlık Raporu.

5- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

6- Askerlik Durum Gösterir Belge

7- Adli Sicil Belgesi

8- Özgeçmiş CV

İbrahim GÜN Bozkır Belediye Başkanı

Sözlü Mülakat Sınav Tarihi : 10.07.2014 Saat : 14,00

Yer : Bozkır Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.