Manşet

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan  | 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Calıştınlmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde-2/b Fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda 7 (yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvan Adedi Aranan MteBder
HEMŞİRE 7 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

I. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1 – Başvuracak adaylarda yukanda belirtilen nitelikler ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

3- Adayların bu sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22-23 Eylül 2012 fantilerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2012-KPSS Ortaöğretim/önlisans) girmiş olmalan gerekir. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı kullanılacaktır. 4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

II. BAŞVURU : Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1 – Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Diploma fotokopisi,

3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi

4-1 adet fotoğraf

5- Adayın son bir yıl içinde kamu kurum ve kuruluşlarının 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmadığını beyan ettiği “TAAHHÜT BELGESİ” ile “Başvuru Formu” Üniversitemizin www.ibu.edu.tr web adresinden temin edilecek olup; adayların şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananlann listesi, başvuru süresi bitiminden 10 (on) iş günü içinde www.ibu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. İlan edilen kadronun iki kati kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı veya atama hakkını kaybettiği takdirde atanmaya hak kazanan yedekler sırası ile aynı web adresinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylann sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.