Haber

4 Bin İnfaz Koruma Memuru Alınacak

Yazan  | 

4 Bin İnfaz Koruma Memuru Alınacak

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan “Ceza İnfaz Kurumları Dış Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı” Ceza İnfaz Kurumlarının yapısında bir takım önemli değişiklikler içermektedir.

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan “Ceza İnfaz Kurumları Dış Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı” Ceza İnfaz Kurumlarının yapısında bir takım önemli değişiklikler içermektedir. Kanun tasarısı, Meclis Adalet Komisyonu tarafından görüşülerek Genel Kurula sunulmak üzere raporlaştırılmıştır. Tasarının Meclis Genel Kurulunda görüşüldükten sonra Ekim ayı sonlarında yasalaşması beklenmektedir.

Bazı Kadrolardan Vazgeçildi!

Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısında İnfaz ve İyileştirme Uzmanlığı (1900 adet) ve Uzman Yardımcılığı (1700 adet) kadroları yer alıyordu. Ancak komisyon görüşmeleri sırasında Maliye Bakanlığı’nın itirazlarıyla bu kadrolar tasarıdan çıkarılmıştır. Ayrıca Eki (1) sayılı listede GİH sınıfında Cezaevi Katibi unvanlı toplam 1220 adet kadro da tasarıdan çıkarılmıştır.

Kadro cetvelleri Yeniden Düzenlendi!

MADDE 18- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış, güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere ekli (2), (3) ve (4) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.Yeni kadro ihdaslarına göre 1240 adet Cezaevi Müdürlüğü kadroları iptal edilmiş olup Adalet Bakanlığı Merkez teşkilatına 14 adet + 122 adet kadro ihdası yapılmıştır. Merkez teşkilatına 80 adet VKHİ kadro ihdası yapılmıştır. Taşra teşkilatına ise 29 Bin 261 yeni kadro ihdası yapılmıştır.

29 Bin 261 Kadronun Dağılımı Belli Oldu!

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına yapılan yeni kadro ihdaslarının dağılımı belli olmuştur. Komisyonun kabul ettiği son dağılım şu şekildedir:

Kadro Derece Serbest Kadro Adeti
Ceza İnfaz Kurumu Müdürü 1-6 440
Ceza İnfaz Kurumu Müdür Yrd. 1-6 1650
İnfaz ve Koruma Başmemuru 1-7 2836
İnfaz ve Koruma Memuru 3-11 22940
VKHİ 5-10 400
Şoför 10-11 495
Teknisyen 9-11 500

4 Bin Kadroya Atama Serbest!

Geçici Madde 2- (3) Bu Kanun ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına ihdas edilen kadrolardan güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 4.000 adedine 20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlara tabi olmadan açıktan veya naklen atama yapılabilir.

Polisler, İnfaz Koruma Memuru Olabilecek!

Geçici Madde 4- (1) Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan polismemurları, İçişleri Bakanlığının muvafakati ile ceza infaz kurumları güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere infaz ve koruma memuru kadrolarına Bakanlıkça naklen atanabilirler.

Sözlü Sınava Devam!

29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 10- Eğitim merkezlerinde hizmet öncesi eğitime, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinin ihtiyacına göre ve Adalet Bakanlığınca belirlenecek sayıda merkezi sınavda başarılı olan adaylar arasından, idare memurluğu öğrenciliği için Adalet Bakanlığınca, infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği için sınav komisyonunca yapılacak sözlü sınav ve mülakatta başarılı olanlar alınır. Her eğitim merkezi için ayrı oluşturulacak sınav komisyonu; Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen bir genel müdür yardımcısı veya daire başkanının başkanlığında, tetkik hâkimleri veya personel arasından seçilecek iki üye ve eğitim merkezi müdürü ile eğitim merkezinin bulunduğu yer adli yargı ilk derece mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı, başsavcının katılamaması durumunda Genel Müdürlükçe belirlenen başsavcı vekili veya Cumhuriyet savcısından oluşur. Açıktan veya naklen atama yapılabilir.

İnfaz Koruma Memuru Alımları Ne Zaman?

Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ, ceza infaz kurumlarının dış güvenliğinin Adalet Bakanlığına devrine ilişkin yasayla, 5 yıl içinde dış güvenliğin kademeli şekilde Bakanlığa geçeceğini belirterek, bu kapsamda 25 bin civarında yeni infaz koruma memuru istihdam edileceğini bildirmişti. Yasanın Ekim-Kasım aylarında TBMM’den çıkarılmasıyla birlikte alımlar için de süreç başlamış olacaktır. 22 Bin 940 İnfaz Koruma Memurluğu kadro ihdası yapılmıştır. Bu kadrolara alımlar parça parça yapılacaktır. Cezaevlerinin tamamının dış güvenliği kademeli şekilde yani 5 yıllık süreçte Adalet Bakanlığına geçecek. Alımlar da 5 yıla yayılacaktır. Bakanlığın ilk etapta 2014 yılı sonlarında veya 2015 yılı başlarında 4 bin kişi alması bekleniyor.

(gazetekamu.com)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.